Svētdien, 18. maijā plkst. 14.00 Ventspils Pārventas bibliotēkā notiks projekta "Kurzemes nemateriālais mantojums kurzemnieku stāstos" pirmais pasākums "Pārventas stāsts turpinās...".
Projektu atbalsta VKKF, to īsteno Saldus pilsētas bibliotēka, sadarbībā ar 10 dažādām organizācijām Kurzemē, tai skaitā Ventspils Pārventas bibliotēka un Amatu māja.
 
Par projektu

Informācijas tehnoloģiju straujās attīstības laikā, kad pasaules notikumi kļūst zināmi dažos mirkļos un informācija plūst nebeidzamām straumēm, liekas, ka visu par visu zinām, jo ir taču internets. Taču dzīvojoties tikai virtuālajā vidē, sazinoties ar telefona īsziņām, varam nodot un saņemt vien sausu informāciju.

Visos laikos katrā dzimtā, draugu lokā, darba kolektīvā atzinīgi vērtēts un uzteikts cilvēks, kurš veikli, atjautīgi un pārliecinoši prot uzturēt sarunu, pastāstīt jaunumus un senus notikumus, ar kuru kopā būt nekad nav garlaicīgi, kurš no reizēm maznozīmīga fakta prot uzburt fantastisku stāstu. Par tādiem ļaudīm mēdz teikt – ar mutu maizi pelna, viņiem stāstīt prasme ir šūpulī ielikta.

Šī projekta ietvaros paredzēts apzināt un pulcināt Kurzemes novada stāstniekus, dot iespēju katram izpausties, runājot savas puses izloksnē un stāstīt savā pusē dzirdētos stāstus, pierakstītās pasakas un anekdotes.  Tādā veidā tiks popularizēts senākais informācijas izplatīšanas veids – stāstīšana, kas ir nemateriālā kultūras mantojuma pārmantošanas pamatā.  Vairākās vietās Kurzemē jau iedibinātas stāstu vakaru tradīcijas: Amatu mājā Ventspilī notiek vakarēšana pie saimes galda ar stāstiem un  stāstnieka amata popularizēšanu; Pūres bibliotēka organizē "Pasakainās piektdienas" bērnu dārza audzēkņiem un to vecākiem, vecvecākiem; Pārventas bibliotēkas darbinieces vāc un apkopo Pārventas iedzīvotāju stāstus; Džūkstes muzejā notiek pasaku stāstīšana ar pārģērbšanos pasaku tēlu tērpos; Bunkas kultūras namā tiek apkopoti kolhoza laiku stāsti; Saldus TIC biedrība "Kursas vārti" rīko nodarbības  tradicionālās kultūras pamatu apgūšanai, tai skaitā pasaku un teiku stāstīšanu.

Stāstniekiem tiks piedāvātas stāstīt prasmju pilnveidošanas iespējas – nodarbības stāstu veidošanas pamatprincipu apguvē, lekcijas par līdzīgu pieredzi citur Eiropā, citu Kurzemes stāstnieku pieredzes apgūšana un savas pieredzes popularizēšana kopīgos pasākumos pie sadarbības partneriem.  Dokumentējot stāstnieku pasākumus, nodarbības un pētniecisko darbību, tiks apkopoti materiāli - Kurzemes stāsti un pasakas, to stāstītāji, lokālo izlokšņu savdabība, kas liecinās par nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas iespējām, tā saglabāšanu un popularizēšanu. 
 
Kopā ar sadarbības partneriem plānotie stāstnieku pasākumi Kurzemes pilsētās un pagastos:
 • maijā Ventspils Pārventas bibliotēkā - Pārventas stāsti,
 • jūnijā Sabiles pilsētas bibliotēkā - Vīna stāsti,
 • 25. jūlijā Saldus pilsētas bibliotēkā - Tirgotāju stāsti,
 • augustā "Namīns" Liepājā - Jūras stāsti,
 • septembrī Pūres pagasta bibliotēkā - Brīnumu stāsti,
 • oktobrī "Kūrava" Kuldīgā - Amatnieku stāsti,
 • novembrī Bunkas kultūras namā - Padomju laika stāsti,
 • janvārī Skrundas pilsētas bibliotēkā - Karavīru stāsti,
 • februārī Džūkstes pagasta muzejā - Džūkstes pasakas,
 • martā Ventspils muzeja "Amatu māja" - Amatu stāsti.
Projekta paredzamie rezultāti:
  • Apzināti stāstu, pasaku un teiku stāstītāji un to daudzveidīgais stāstāmais repertuārs 10 vietās Kurzemē, pilsētās un pagastos;
  • 4 semināros pieaugušajiem LZA LMFI vadošā pētnieka Dr.phil. Gunta Pakalna un filozofes Māras Mellēnas vadībā 40 dalībnieki būs pilnveidojuši stāstīt prasmi, stāsta veidošanas pamatprincipus, iepazinuši citu valstu stāstnieku klubu pieredzi, izveidojuši un uzkrājuši savu īpašo stāstu, pasaku repertuāru;
  • Kopā ar sadarbības partneriem noorganizēti 10 stāstnieku sarīkojumi dažādās Kurzemes vietās, popularizētas Kurzemei raksturīgās izloksnes un mutvārdu folkloras daudzveidība;
  • Saldus pilsētas bibliotēkā iedibināta regulāro stāstu vakaru tradīcija;
  • Uzkrāti video un audio ieraksti - popularizējams novadpētniecības materiāls;
  • Sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem popularizēts Kurzemes nemateriālais kultūras mantojums.

Informāciju sagatavoja:
Sarma Ūpe
Saldus pilsētas bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63824902, 29775878