2008. gada 13. maijā, plkst. 15:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Tērbatas ielā 75, 3. stāvā  – Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes ("Z") lasītavā) notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme, kurā viesosies UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālās komitejas vadītājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
2008. gada 19.–22. februārī Austrālijas Nacionālajā bibliotēkā Kanberā notika trešā starptautiskā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" konference "Kopienas un atmiņas: globālā perspektīva" (Communities and memories: a global perspective). Vairāk nekā 30 valstu 170 delegātu vidū bija arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
 
Konferences sešās plenārsesijās un četrās darba sesijās tika rezumēts programmas "Pasaules atmiņa" 15 darbības gados paveiktais, identificētas problēmas un to iespējamie risinājumi, kā arī pieņemts uzsaukums un vairākas rezolūcijas.
 
"Pasaules atmiņa" ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kuras mērķis – saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu.
 
Programma paredz starptautisko, reģionālo un nacionālo reģistru izveidi. Arī Latvijā iecerēts izveidot nacionālo reģistru, kurā tiks ietverts nācijas dokumentārais mantojums – pasaules mēroga nozīmes materiāli.
 
2001. gadā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā tika iekļauta pirmā nominācija no Latvijas – "Dainu skapis".
 
Šogad tajā paredzēts iekļaut Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi sagatavotos dokumentus par akciju "Baltijas ceļš".
 
"Gūtenberga galaktikas" sanāksmē Andris Vilks dalīsies iespaidos gan par šo konferenci, gan par tikšanos ar Austrālijas latviešiem, gan par visu saistošo un pārsteidzošo Zaļajā kontinentā.
 
Uz tikšanos 13. maijā!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Diskusijkluba sekretariāts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67312776
E-pasts: lnbpn@lnb.lv