Izdevniecība "Nordik" klajā laidusi:

 • Dzejnieka Knuta Skujenieka "Rakstu" astoto sējumu, kurā iekļauta autora dzeja laikposmā no 1993. līdz 2008. gadam, kā arī vēstules un miscenāliji;
Izdevniecībā "Madris" iznākušas:
 • Pītera Nevila "Kaķu psihes noslēpumi", kurā stāstīts par kaķu uzvedības modeļiem un to, kā šo uzvedību var mainīt;
 • Sofijas Lundbergas "Soli priekšā" – gudri padomi vecākiem par bērnu audzināšanu kopš grūtniecības laika līdz pat padsmitnieka vecumam.
Izdevniecība "Avots" piedāvā:
 • Penijas Palmano rokasgrāmatu "Lūdzu un paldies!", kurā apkopoti padomi, kā bērniem ieaudzināt labas manieres;
 • Margitas Šēnbergas grāmatu par "izdzīvošanas treniņu birojā" – "Ja tev ir kolēģi, ienaidnieki nav vajadzīgi";
 • "Tehnika" – enciklopēdisku izdevumu par nozīmīgiem datiem, faktiem, notikumiem un ievērojamākajām personībām tehnikas jomā;
Izdevniecībā „Skarabejs” iznākusi:
 • Populārās rakstnieces Hedvigas Kurts-Māleres romāns "Skaistā Meluzīne", stāsts par vīrieti, kurš pret sievietēm ir atturīgs un tomēr iemīlas, lai arī merkantilā daiļavā;
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds laidis klajā:
 • Artura Balklava-Grīnhofa "Mūsdienu zinātne un Dievs";
 • "Vērotājs un sabiedrība", filozofisko rakstu krājumu, kura pamatā – diskusijas par fenomenoloģiju;
 • Latvijas Universitātes rakstu sērijā – 716. sējumu "Zinātņu vēsture un muzejniecība";
 • 718. rakstu krājumu "Ekonomika", sestais izdevums;
 • 727. rakstu krājumu "Valodniecība", kurā aplūkota tieši somugristika;
 • "Klimata mainība un globālā sasilšana", kurā analizēta cilvēku saimnieciskās darbības ietekme uz vidi un klimata pārmaiņām;
 • Nila Muižnieka grāmatu angļu valodā "Georgian Security: A Latvian Perspective";
 • 723. rakstu krājumu "Bioloģija";
 • Intas Freimanes monogrāfiju "Trešā persona latviešu verbu sistēmā";
 • Andreja Ponomarjova "Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika";
 • Rakstu krājumu "Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts", kurā šie jautājumi aplūkoti no vēstures, filozofijas un socioloģijas viedokļiem;
 • Ausmas Golubevas un Igora Puškareva mācību līdzekli "Veselības veicināšana skolā";
 • Grāmatu "Vides zinātne" – plašs ilustrēts izdevums par vides sistēmām, cilvēka un vides mijiedarbību un globālām vides problēmām;
 • Ulda Krastiņa un Valentijas Liholajas trešo grāmatu sērijā "Salīdzināmās krimināltiesības". Šajā izdevumā apskatītas un salīdzinātas Latvijas, Beļģijas, Dānijas un Nīderlandes krimināltiesības;
 • 717. rakstu krājumu "Vadības zinātne";

Apgādā "Zinātne" klajā nācis:

 • Rakstu krājums "Meklējumi un atradumi 2008", kurš veltīts dažādu mākslas veidu zinātniskajai izpētei.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
www.gramatizdeveji.lv