30. aprīlī notika žūrijas komisijas sēde, kurā nolēma atbalstīt 573 bibliotēku pieteikumus dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija".
 
Tabulā var redzēt:
 • atbalstīto bibliotēku sarakstu rajonu alfabēta secībā,
 • cik gadus bibliotēka piedalās Bērnu žūrijā,
 • 2007. gada žūrijas ekspertu skaitu,
 • vērtējumu par darbu 2007. gadā (zemāk, kritēriji pēc kādiem tika vērtētas bibliotēku atskaites),
 • pieteikuma numuru,
 • skaitu, cik eksemplāros piešķirta grāmatu kolekcija.  
Sākot ar 2007. gadu ir ieviesti stingrāki kritēriji bibliotēku darbībai Bērnu žūrijā. Bibliotēku atskaites tiek vērtētas 5 ballu sistēmā:
 1. ir iesniegta atskaite, tai skaitā, darba grupas vērtējums,
 2. pietiekošs iesaistīto bērnu skaits (nelielās bibliotēkās ne mazāk kā 10 bērni),
 3. priekšlikumi lasīšanas programmas pilnveidošanai,
 4. publikācijas internetā, vietējā vai rajona/valsts presē,
 5. interesants un idejām bagāts darbības plāns, pasākumi.  
 
Šogad grāmatu kolekciju paredzēts sākt izplatīt agrāk. Precīzāka informācija par iespēju saņemt grāmatas atbalstītajām bibliotēkām tiks izsūtīta vēlāk.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centrs
Tālr.: 67312792