Šā gada 3. novembrī Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas telpās notiks autoru biedrības AKKA/LAA rīkotais Autoru akadēmijas seminārs "Autora darbs un tā specifika", kas vienkopus pulcēs Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Saldus rajonu autorus, lai informētu autorus par viņu tiesībām, runātu par autora darba specifiku, dalītos pieredzē un apmainītos ar informāciju, kā arī veidotu jaunus kontaktus, kas palīdz īstenot labas ieceres un popularizēt savus darbus plašākai auditorijai.
Autoru akadēmijā ar savu pieredzi dalīsies dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte, literāts Ēriks Hānbergs, komponists Ungars Savickis, AKKA/LAA izpilddirektore Inese Paklone, kā arī AKKA/LAA Publiskā patapinājuma nodaļas vadītājs Reinis Norkārkls.
 
Semināru "Autora darbs un tā specifika" AKKA/LAA rīko sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļu, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Liepājas pilsētas kultūras pārvaldi.
 
Šī ir pēc skaita jau vienpadsmitā Autoru akadēmijas nodarbību reize. Iepriekšējie Autoru akadēmijas semināri bija veltīti tādām tēmām kā "Autors populārajā mūzikā", "Literatūra un internets", "Autoru akadēmija vizuālo darbu autoriem" u.c.
 
Autoru akadēmija ir dibināta 2003. gadā ar mērķi izglītot un vienot AKKA/LAA pārstāvētos autorus, sniegt viņiem informāciju par jautājumiem un jomām, kas saistītas ar viņu darbu funkcionēšanu un autortiesībām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Signe Valtiņa
Autoru biedrības AKKA/LAA projektu vadītāja
Tālr.: 7274744