Jurģu dienā, 23. aprīlī, lasītājiem durvis vēra jaunā Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta bibliotēka.
 
Uz Zaļenieku pagastam tik nozīmīgo pasākumu bija ieradušies gan kolēģi no citām bibliotēkām, gan kaimiņu pašvaldību vadītāji. Laimīgs un lepns par padarīto jutās pagasta priekšsēdētājs Ojārs Briedis.
Jelgavas rajona Zaļenieku pagastam ir senas kultūras, tajā skaitā bibliotēku, tradīcijas. Zaļeniekos pirmā publiskā bibliotēka dibināta 1879. gadā. Kopš 1883. gada bibliotēka atrodas Biedrības namā, tagadējā Zaļenieku kultūras namā. Gadu gaitā bibliotēka ir ceļojusi pa daudzām kultūras nama telpām. Attīstoties bibliotēkai, palielinājies krājuma apjoms, ievērojami pieaudzis lasītāju skaits. 2007. gadā bibliotēkā lasīja 419 lasītāji, bet krājums izaudzis līdz 5294 vienībām. Jauni laiki bibliotēkā sākās, kad VVBIS projekta rezultātā tika saņemti pirmie datori un pieslēgts internets. Tos prata novērtēt liels un mazs, bibliotēkas apmeklējums strauji pieauga, bet vietas kļuva vēl mazāk. Latvijas valsts un B&M Geitsu projekta ietvaros bibliotēkai jāsaņem vēl 5 jauni, jaudīgi datori. Kur tos novietot? 2007. gada rudenī Zaļenieku pašvaldība un tās priekšsēdētājs Ojārs Briedis pieņēma lēmumu, par to, ka bibliotēkai nepieciešamas plašākas, moderni aprīkotas telpas. Ja jau telpas jaunas, arī mēbeles vajadzīgas. Tā bibliotēka nepilna pus gada laikā ir ieguvusi pilnīgi jaunu veidolu.

Par Zaļenieku bibliotēkas vadītāju Līga Strazdiņa strādā 4 gadus, bet izdarīts jau ļoti daudz – iegūta profesionālā izglītība 2006. gadā pabeidzot Kultūras koledžu, veiksmīgi uzrakstīti vairāki projekti, bet pats galvenais iemantota lasītāju uzticība. To, ka bibliotēkas Zaļenieku pagastā ir cieņā, varēja pārliecināties redzot daudzos priecīgos apsveicējus, kas ar ziediem rokās nāca aplūkot jauno bibliotēku.

Lai veicas!
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dzintra Punga
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktores vietniece