Latgales Centrālā bibliotēka saņēma plašu mācību un metodisko līdzekļu dāvinājumu no Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA).
 
No 2008. gada 29. aprīļa dāvinātie mācību līdzekļi ir pieejami lasītājiem Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā, kur ir atklāta Latviešu valodas apguves valsts aģentūras izdoto mācību un metodisko līdzekļu izstāde.
Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA) ir valsts aģentūra, kas īsteno Valsts valodas politikas programmu un Latviešu diasporas atbalsta programmu. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves iespējas cittautiešiem un bilingvālās izglītības attīstību Latvijā. Viens no LVAVA galvenajiem uzdevumiem ir izdot daudzveidīgus mācību materiālus mazākumtautību izglītībai.

LVAVA izstrādā un izdod jaunus mācību līdzekļu komplektus mazākumtautību skolu vajadzībām un bilingvālās izglītības nodrošināšanai visās izglītības pakāpēs un metodiskos līdzekļus skolotājiem mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai un skolotāju tālākizglītībai. Tiek piedāvāta mācību un metodiskā literatūra latviešu valodā un literatūrā, kā arī metodiskie ieteikumi skolotājiem fizikā, ķīmijā, matemātikā, bioloģijā, ekonomikā, vēsturē, ģeogrāfijā. Savam darbam metodisko literatūru var atrast nometņu vadītāji, tālmācības pasniedzēji, ārpusklases darba organizētāji un sākumskolas darbinieki.

Cilvēkiem, kas grib apgūt latviešu valodu LVAVA piedāvā mācību komplektu sēriju "Palīgā!" pieciem valodas prasmes līmeņiem. Katra valodas prasmes līmeņa komplekts sastāv no valodas mācību videofilmas, mācību grāmatas, darba burtnīcas un audiokasetes. Sēriju "Palīgā!" papildina vārdnīcas, komunikatīvā gramatika.

Ir izdoti mācību līdzekļi dažādu profesiju pārstāvjiem - frizieriem, viesmīļiem, pasta darbiniekiem, slimnieku kopējiem (medmāsām), lielveikalu pārdevējiem, grāmatvežu palīgiem. Aģentūra piedāvā mācību un izglītojošos līdzekļus plašam lietotāju lokam t.sk. ugunsdzēsējiem, dzelzceļa darbiniekiem, medicīnas darbiniekiem, bērnudārza darbiniekiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem, kareivjiem.

LVAVA izdod arī informatīvus, popularizējošus un skaidrojošus materiālus par LVAVA darbību, tās rezultātiem, par LAT2 un bilingvālo izglītību kā sabiedrības integrācijas pamatu. Tiek izdots žurnāls "Tagad".

Daugavpils un Daugavpils rajona iedzīvotāji varēs iepazīties ar LVAVA izdotajiem mācību līdzekļiem, kā arī lietot tos, jo tagad tie būs pieejami Latgales Centrālās bibliotēkas krājumā. Savukārt, izmantojot starpbibliotēkas abonementu, (SBA) mācību līdzekļi būs pieejami jebkurā Latgales pilsētas un citu rajonu lauku bibliotēkās.
 

Informāciju sagatavoja:
Latviešu valodas apguves valsts aģentūras Latgales reģiona birojs
Tālr./fakss: 65430624
E-pasts: latgale@lvava.gov.lv
www.lvava.gov.lv