Ceturtdien, 24. aprīlī, plkst. 10.00 Ventspils Galvenajā bibliotēkā (Akmeņu ielā 2) notiks ikgadējais reģionālais bibliotēku speciālistu seminārs.
Ventspils bibliotēka šādus seminārus organizē jau ceturto gadu. Šī gada semināra temats ir "Bibliotēku pakalpojumi elektroniskā vidē" un tas veltīts Ventspils bibliotēkas automatizācijas 10 gadu jubilejai.

Semināra norisi finansiāli atbalsta valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", kuras pārstāvji piedalīsies arī semināra programmā un stāstīs par valsts mēroga bibliotēku automatizācijas projektu ieguldījumu bibliotēku pakalpojumu nodrošināšanā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks seminārā piedalīsies ar referātu "Latvijas Nacionālās bibliotēkas redzējums par bibliogrāfiskajiem datiem Latvijā" un atklās izstādi "Birkerta bibliotēkas", kas ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) atbalstu izvietota Galvenās bibliotēkas pasākumu zālē. Izstādē aplūkojamas LNB jaunās ēkas projekta autora arhitekta G.Birkerta projektēto bibliotēku ēku fotogrāfijas un Latvijas Gaismas pils video kolāža.

Latvijas Universitātes lektore, SIA "TietoEnator ALISE" speciāliste, pedagoģisko zinātņu doktore Baiba Mūze vērtēs bibliotēku nozīmīgāko interneta resursu – elektronisko katalogu kvalitāti Kurzemes bibliotēkās.

Ventspils bibliotēka seminārā prezentēs desmit gados gūto pieredzi bibliotēkas elektronisko pakalpojumu sniegšanā. Bez tam sadarbībā ar visām reģiona bibliotēkām Kurzemē Ventspils bibliotēka veikusi ekspresaptauju par bibliotēku informācijas sistēmas attīstību, kā arī automatizācijas ietekmi uz bibliotēku speciālistiem, kuras rezultāti tiks atspoguļoti prezentācijā.

Seminārā piedalīsies bibliotēku speciālisti no Kurzemes reģiona – Jūrmalas, Tukuma, Talsiem, Kuldīgas pilsētas un rajona, Saldus, Liepājas pilsētas un rajona, kā arī Ventspils pilsētas un rajona.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 36 23598