23. aprīlī Maskavā I. Turgeņeva bibliotēkā – lasītavā, notiks izstādes "J.K. Broces zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana un grāmatas "Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentācija, kas veltītas Latvijas un Igaunijas republiku 90. proklamēšanas gadadienai un organizētas ar Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu.
Kādreizējā Rīgas liceja pedagoga, baltvācu vēsturnieka un novadpētnieka J.K. Broces Baltijai veltīto zīmējumu un aprakstu kolekcijas unikalitāte izpaužas daudzpusīgā un visaptverošā vēsturisko liecību atklāsmē. J.K. Broces mantojums aptver 10 ādā iesietus sējumus, vairāk nekā 3000 lp., kuros ar lielu precizitāti attēloti bijušās Livonijas apdzīvotu vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskas ierīces, ģērboņi, zīmogi un monētas.

Zīmējumu un aprakstu krājums turpina paplašināt Eiropas iedzīvotāju priekšstatus par Latviju un Igauniju. Ar Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas kolekciju jau bijusi iespēja iepazīties vairākās Eiropas valstīs (Igaunijā, Polijā, Somijā, Austrijā un Ukrainā).

J.K. Broces unikālās kolekcijas popularizēšanā lielu un nozīmīgu darbu veic Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. 1997. gadā bibliotēkā tika izstrādāts Sorosa fonda un Open Society Institute atbalstītais projekts, kura realizācijas gaitā tika izveidots šīs kolekcijas digitālais arhīvs ar augstas kvalitātes elektroniskiem attēliem, restaurēti bojātie sējumi un izveidota attēlu tiešsaistes datu bāze.

Grāmata "Johann Christoph Brotze. Estonica", kurā 287 krāsainās ilustrācijās ar komentāriem igauņu un vācu valodā aplūkojamas Igaunijas apdzīvotās vietas, kartes, pilsētu plāni, nocietinājumi, pilis, muižas, zemnieku sētas, ainavas, ļaudis, izdota 2006. gadā.

Diplomātiskā korpusa un Krievijas zinātnes, kultūras, akadēmisko aprindu pārstāvjus un citus pasākuma dalībniekus ar uzrunām sveiks Latvijas vēstnieks Krievijas Federācijā Andris Teikmanis, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Dr.h.c.philol. Venta Kocere un Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors, profesors Dr.habil.hist. Raimo Pullats.

Izstāde I. Turgeņeva bibliotēkā – lasītavā Maskavā būs apskatāma līdz 23. maijam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ārlietu ministrijas Preses centrs