No 1. līdz 8. septembrim dāvinājumu kārtā LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā saņemti 4365 grāmatu u.c. materiālu eksemplāri, kas paredzēti sadalei publiskajām bibliotēkām:

• Apgāds "Mansards" dāvina grāmatas "Vidvuda stāsts. Mazā cilvēka derība" (900 eks.) un Guna Ikona "Aizrautība" (235 eks.)


• Ārlietu Ministrija nodod Eiropas savienības publicitātes materiālus Eiropas Savienības Informācijas punktiem Latvijā (1280 eks.)


• A/s "SEB" banka dāvina grāmatu "Финансовый фитнес" (800 eks.)


• Helēna Demakova un SIA "Satori grāmatas" dāvina grāmatu "Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts" (350 eks.)


• Latvijas Darba devēju konfederācija dāvina informatīvu materiālu "Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem". Materiālā iekļauts kompaktdisks ar praktisku informāciju par darba aizsardzības prasībām 17 tautsaimniecības nozarēs (800 eks.)

Ziņu sagatavoja:
Solvita Ozola
Dāvinājumu koordinātore
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312807