Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, ar kuru atļauj valsts aģentūrai "Jaunie "Trīs brāļi"" slēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecību par cenu, kas nepārsniedz 114,6 miljonus latu (neskaitot pievienotās vērtības nodokli).
Tā ir cena, kuru izdevies "nokaulēt" sarunu procesā un kuru par pamatotu atzinušas Latvijas būvniecības nozares profesionālās organizācijas, tai skaitā Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija u.c.
 
Līgums, kas regulēs Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanu, paredzēs no inženiertehniskā viedokļa pilnībā pabeigtu ēku, kuru varēs nodot Latvijas Nacionālās bibliotēkas lietošanā. Ēka būs pieslēgta pie siltumapgādes, ūdensapgādes, elektroapgādes, kanalizācijas un citām komunikācijām un to ir paredzēts nodot 2011. gadā. Mēģinājumi iztēlot, ka tiks uzbūvēts tikai bibliotēkas ēkas "karkass" ir maldinoši un neprofesionāli.
 
Būvniecības līgums, ko valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" gatavojas parakstīt ar būvdarbu veicējiem – "Nacionālo būvkompāniju apvienību" – neparedz datortehnikas, drukas iekārtu vai specifisku bibliotēkas mēbeļu iegādi. Līdzīgi kā, veicot dzīvokļa remontu, neviens nelūdz, lai būvnieks piegādātu jaunu televizoru vai datoru. Ņemot vērā, ka datortehnika tiek regulāri atjaunota, arī mēbeļu kalpošanas ilgums ir ierobežots, iepirkums par aprīkojuma iegādi jāskata saistībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ekspluatācijas izdevumiem pēc ievākšanās jaunajā ēkā 2012. gadā. Vienlaikus ir skaidrs, ka, salīdzinot ar kapitālieguldījumiem būvniecībā, te būs runa par salīdzinoši nelielām izmaksām.
 
Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku tieši saistīto infrastruktūras objektu (autostāvvieta u.c.) finansēšanai ir plānots izmantot valsts un privātās partnerības modeli, kas ļaus izvairīties no papildu izmaksām. Savukārt jaunu siltumapgādes un elektrības jaudu piegāde ēkas ekspluatācijas vajadzībām tiks īstenota par šīs enerģijas piegādātāju līdzekļiem, par ko jau notikušas sarunas ar Latvenergo, Rīgas siltumu un citiem uzņēmumiem.
 
Patlaban valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" risina līgumsarunas ar Nacionālo būvkompāniju apvienību, kurai tiks uzticēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecība. Pirms līguma noslēgšanas par tā nosacījumiem tiks informēts Ministru kabinets un sabiedrība.
 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Karkovska
V/a "Jaunie "Trīs brāļi"" sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr.: 7358530