Latvijas Akadēmiskā bibliotēka (LAB) sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru 2008. gada 18. aprīlī plkst. 15.00, Rīgā, Lielvārdes ielā 24, atklāj literatūras izstādi "Inovācija: no zinātnes līdz biznesam".
Izstāde atspoguļo ceļu, kādu noiet ikviens zinātnisks atklājums līdz tirgū pieprasītam un konkurētspējīgam produktam.
 
Izstādi ievada jēdziena "inovācija" definējumi dažādos avotos.
 
Latvijas nacionālā inovācijas koncepcija ir :"Inovācija vai inovatīvā darbība ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā."
 
Skaidrojumi un definīcijas ir dažādas, bet īstenībā inovatīvi atklājumi nav nekas jauns – to liecina arī krāsainie latviešu pirmskara plakāti no LAB Misiņa bibliotēkas krājumiem. Pārējie izstādes materiāli ir pašu pēdējo gadu izdevumi latviešu, angļu, vācu, krievu, baltkrievu un ukraiņu valodās.
 
Blakus grāmatām šoreiz izstādē lielu vietu ieņem inovācijas problēmām veltīti raksti periodiskajos izdevumos.
 
Izstādē mēģināts arī ar smaidu palūkoties uz inovāciju ar vairāku šai tēmai veltītu karikatūru palīdzību.
 
Izstādes atklāšanā tiks rādīta filma par Baltijas reģiona inovācijas nedēļas pasākumiem pagājušā gada septembrī. Būs apskatāmas vairākas lielas planšetes ar skolnieku izteikumiem brīvā izteiksmes formā par šo pasākumu. Daudzi no šiem domu graudiem ir ļoti interesanti: "Inovācija ir zinātne ar laimīgām beigām", "Inovē neiznīcinot pasauli!", "Griezies laikam līdzi kā sinhronais ģenerators nevis kā asinhronais dzinējs", "Ko var inovēt? Mīkstu datoru, lai var ielikt mugursomā!", "Lielumlielie atklājumi vēl priekšā!"
 
Izstādē apskatāmi arī bērnu zīmējumi no Latvijas Tehnoloģiskā centra organizētā konkursa "Mana ideja".
 
Izstāde būs skatāma līdz 2008. gada 1. jūlijam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Inta Šmitiņa
Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Uzziņu un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 7106298