Šodien, 18. aprīlī plkst. 13:30 Rīgas Latviešu biedrības namā notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (LNB Atbalsta biedrība, Biedrība) rīkota konference "Bibliotēka zināšanu sabiedrībā".
Lai rosinātu sabiedrībā diskusiju par "jauno" Nacionālo bibliotēku un pārrunātu iespējas, ko Latvijai paver Nacionālās bibliotēkas projekts, tiek organizēta konference "Bibliotēka zināšanu sabiedrībā". Mainoties sociālajai un ekonomiskajai situācijai, un strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, mainās un paplašinās arī bibliotēkas loma un funkcijas gan pasaulē, gan Latvijā. To būtiski ņemt vērā, veidojot LNB jaunās mājvietas satura piedāvājumu un modernas bibliotēkas pakalpojumu kopumu, īpaši šobrīd, kad Ministru kabinetā jau pieņemts lēmums par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanu un jau tuvākajā laikā var tikt uzsākta Gaismas pils celtniecība.
 
Konferencē sabiedrības viedokļu līderi un bibliotēku nozares profesionāļi diskutēs par bibliotēkas esošo un nākotnes piedāvājumu – jauniem, mūsdienu indivīda vajadzībām atbilstošiem bibliotēkas pakalpojumiem. Tā būs iespēja pieredzē un viedokļos dalīties par bibliotēkas jauno lomu zināšanu sabiedrības veidošanā, Latvijas ekonomiskajā attīstībā un konkurētspējas celšanā. Konferencē piedalīsies LNB direktors Andris Vilks, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimševics, bijušais Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas direktors Tomass Lidmans, SIA "Lattelecom Technology" izpilddirektors Valdis Lokenbahs, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes grupas locekle Maija Andersone, žurnālists Pauls Raudseps, rakstniece Inese Zandere un citas sabiedrībā zināmas personas.
 
Konference notiek vēsturiskā dienā – 18. aprīlī, kad pirms 10 gadiem Jaunajā Rīgas teātrī sanāca kopā sabiedrības un inteliģences pārstāvji un vienojās, ka LNB projekta atbalstam jāveido sabiedriska kustība - LNB Atbalsta fonds.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sanita Kitajeva
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67296432, 29355624