Nākošajā nedēļā no 21.- 25. aprīlim Liepājas bibliotēkās notiks Bibliotēku nedēļa - grāmatu, zināšanu un informācijas svētki, kas Latvijā tiek atzīmēti kopš 1997. gada pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma, bet 25. aprīlis ir UNESCO pasludināta Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena.
Lai blakus ikdienas darbam lasītājus plaši iepazīstinātu ne tikai ar dažādām interesantām literatūras izstādēm, apskatiem, citām izzinošām aktivitātēm un informācijas iespējām, Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā un filiālēs Bibliotēku nedēļas norisei sagatavots  speciāls dažādu saistošu pasākumu cikls.
 
Skolēniem un arī citiem interesentiem piedāvāsim kultūrvēsturisku lekciju par Centrālo Zinātnisko bibliotēku, tās vēsturi, veidošanos un attīstību 230 gadu garumā, e-lasītavā notiks informatīvas stundas un nodarbības par bibliotēkas elektroniskā kataloga un dažādo datu bāzu pieejamību un lietošanu. Būs arī interesants un nebijis notikums – "Plenērs bibliotēkā", kurā aicinās māksliniekus, mākslas draugus, skolēnus, studentus un citus apmeklētājus, kam patīk zīmēt, gleznot, vai tikai skatīties, kā to dara citi. Plenēra ideja ir, lai ar mākslas palīdzību baudītu visas iespējas bibliotēkā un visu, kas ar to saistīts, radot uzskatāmi savu redzējumu par iespaidiem zīmējumā, grafikā vai gleznā un noslēguma izstādē "Mans laiks bibliotēkā" labākajiem, radošākajiem autoriem saņemt balvu-autoratlīdzību.

Bibliotēkas nedēļai veltītajās literatūras izstādēs varēs aplūkot senās un retās grāmatas par Liepāju un Liepājas apkārtni, kā arī pagājušā gadsimta atsevišķu nozīmīgu izdevniecību devumu, īpaši pieminot grāmatizdevēja, skolotāja un tulkotāja Andreja Jesena padarīto grāmatniecībā, viņa grāmatu sērijas "Jaunības Tekas", "Mazās Jaunības Tekas", "Mazās Teciņas". Šī gada aprīlī Andrejam Jesenam atzīmējam arī 135. dzimšanas dienu.

Literārajā sarīkojumā 22. aprīlī "Ieva Čaklā par Māri Čaklo" apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt Ievu Čaklo, kā tapusi grāmata "…bet-debesīs iesiets mezgls", kas palicis aiz uzrakstītā un nepateiktā, kā arī aktrises Andas Albužes lasījumā fragmentus no grāmatas, noskatīties R. Kalniņa un G. Skultes filmu "Redzat-atkal ir debesis pušu", klausīties dziesmas ar M. Čaklā vārdiem Jura Pavītola izpildījumā.

Cikla "Dramaturģijas lasījumi" kārtējā sarīkojumā 24. aprīlī būs divu jaunu autoru lugu lasījumi: Agneses Matisones luga "Pie viena haosa" un Jāņa Mackus luga "Ebenīzers Fausts".
 

Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče
Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece
Tālr.: 63489537