Amerikas Savienotajās Valstīs izdevniecībā "Graywolf Press" nākusi klajā antoloģija "Jaunie Eiropas dzejnieki" (New European Poets), kurā Latvija pārstāvēta ar Liānas Langas, Ingas Ābeles, Ingas Gailes un Ronalda Brieža dzeju.
Grāmatā apkopoti Eiropas jaunās paaudzes dzejnieku labākie darbi. Sastādot šo antoloģiju, galvenie redaktori Veins Millers (Wayne Miller) un Kevins Prafers (Kevin Prufer) papildus piesaistīja 22 reģionālos redaktorus, kas izvēlējās 209 dzejniekus, kuru pirmās publikācijas parādījušās pēc 1970. gada. Šajā antoloģijā iekļauti dzejnieki no visām Eiropas valstīm, daudziem tā ir pirmā publikācija angļu valodā un ASV. Dzejoļi tulkoti no vairāk nekā 40 valodām, tostarp franču, vācu, itāliešu un spāņu, kā arī vairākām reģionālām valodām, piemēram, basku, gallu un sāmu. Vairāk nekā 400 dzejoļu tulkošanas darbā iesaistījušies gandrīz 200 tulkotāju. Antoloģijā "Jaunie Eiropas dzejnieki" stilu amplitūda ir visplašākā – no liriskas intimitātes līdz profānai dzejprozai, no sirreālas bramanības līdz atvieglojuma asarām.
 
Latviešu dzeju angļu valodā tulkojusi Margita Gailītis, Dž.K. Toda (J.C. Todd) un Ināra Cedriņa.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Arita Gutāne
Latvijas Literatūras centrs