Šodien, 16. aprīlī, plkst. 14.00 Ventspils 1. ģimnāzijas bibliotēkā tiks uzsākts automatizēts grāmatu izsniegšanas un saņemšanas process.
Ventspils 1. ģimnāzijas bibliotēkas automatizācija – krājuma datu ievade Kurzemes virtuālajā kopkatalogā, grāmatu svītrkodēšana un lasītāju datu ievade Vienotajā lasītāju datubāzē tika veikta Ventspils 1. ģimnāzijas, Ugāles, Piltenes un Ventspils bibliotēkas kopprojekta ietvaros. Projektu finansēja valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" un vadīja Ventspils bibliotēka.

Kā zināms, veicot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas procesu automatizēti, ieguvumi ir vairāki. Pirmkārt, izsniegto grāmatu reģistrācija ir ērtāka, otrkārt, informācijas lietotājs, ja viņam darbā vai mājās ir interneta pieslēgums, Kurzemes virtuālajā kopkatalogā http://katalogs.biblioteka.ventspils.lv var pārliecināties, vai interesējošās grāmatas vai cita materiāla eksemplārs ir pieejams bibliotēkā vai izsniegts kādam lasītājam uz mājām. Bibliotekāram automatizēta grāmatu izsniegšana un saņemšana uzlabo iespējas pārvaldīt krājumu un informēt lasītājus par interesējošās grāmatas nodošanas termiņu.

Īstenotais projekts ir nozīmīgs arī bibliotēku nozares attīstībā kopumā. Ventspilī izveidotais publiskās un skolas bibliotēkas sadarbības modelis un iegūtā pieredze tiek izmantota Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas ietvaros īstenotās skolu bibliotēku informācijas sistēmas izveidē.
 

Informāciju sagatavoja:

Vija Draviņa
Ventspils 1. ģimnāzija
Tālr.: 26178284
 
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēka
Tālr.: 36 23598