Rīga, 15. apr., LETA. Ministru kabinets šodien apstiprināja Kultūras ministrijas (KM) izstrādāto rīcības plānu politikas pamatnostādņu "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts" īstenošanai 2008.-2009. gadam.
Rīcības plāns paredz veikt pētījumus par Latvijas vēsturi, valodu un kultūru, kam šogad paredzēts tērēt 2 254 470 latus, kultūras pieminekļu glābšanai šogad ir atvēlēti 683 230 latu, Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sagatavošanai un norisei šogad tiks tērēti 4 646 267 lati, kultūras mantojuma nozaru cilvēkresursu kapacitātes attīstībai - 15 675 408 latu.

Latvijas radošo industriju pētīšanai šogad tiks atvēlēti 2000 latu, nacionālā kino atbalstam - 3 243 554, tūrisma informatīvo materiālu izdošanai un izplatībai - 64 630 latu, dizaina kā kultūras industrijas nozares izpētei šogad atvēlēts 5000 latu, profesionālā dizaina izmantošana rūpniecībā tiks veicināta par 120 000 latu.

Rīcības plānā paredzēts, ka akustiskās koncertzāles būvniecībai Rīgā šim gadam nepieciešami 3 330 406 lati, nākamgad - 4 952 868, kaut arī Kultūras ministrija ir deklarējusi, ka akustiskās koncertzāles celtniecība sāksies ne agrāk kā 2010. gadā.

Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja izveides projekta īstenošanai līdzekļi šim gadam nav paredzēti, bet nākamgad šim mērķim paredzēts atvēlēt 500 000 latu.

Savukārt Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Gaismas pils" projekta īstenošanai šogad paredzēts tērēt 6 970 000 latu, nākamgad - 7 770 000 latu, Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonika" izveidei šogad paredzēti 1 226 730 latu, nākamgad - 262 870 latu. Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēmas tīkla "Gaismas tīkla" izveidei šogad tiks tērēti 1 527 412 latu.

KM katru gadu līdz 1. jūlijam vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par "Valsts kultūrpolitikas vadlīniju 2006.-2015. gadam. Nacionāla valsts" īstenošanu būs jāiesniedz Ministru kabinetā pārskats par plāna uzdevumu izpildes gaitu.
 
Rīcības plāna īstenošana šogad tiks nodrošināta par piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu turpmākajos gados tiks skatīts Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju budžeta prioritātēm kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
 
Rīcības plāns ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kura rīcības virzieni ietilpst KM, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, kā arī citu institūciju kompetencē.
 
Rīcības plānā formulēti veicamie pasākumi, noteikti rezultatīvie rādītāji stratēģisko mērķu sasniegšanai, atbildīgās institūcijas, izpildes termiņi un nepieciešamais finansējums.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA