Ministru kabinets šodien atzina, ka valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" ir izpildījusi tai doto uzdevumu – organizējusi sarunu procesu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem un iesniegusi apstiprināšanai priekšlikumu slēgt līgumu ar tiem būvuzņēmējiem, kas bibliotēkas būvniecību spēj veikt ne vien augstā tehnoloģiskā līmenī un ievērojot Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tehniskajā projektā noteiktās prasības, bet arī piedāvā zemākās būvdarbu izmaksas un iztur pretkorupcijas kritērijus.
"Nacionālā būvkompāniju apvienība", kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re", bibliotēku piedāvā uzbūvēt par 114 miljoniem latu (135 miljoni latu ar pievienotās vērtības nodokli). Salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu, kas tika iesniegts šī gada 2. aprīlī, būvdarbu izmaksu cena "nokaulēta" par 6,2 miljoniem latu. Savukārt, ja salīdzina ar 2007. gada septembrī iesniegto piedāvājumu, kurā būvdarbu izmaksas tika lēstas 139 miljonu apjomā, tad piedāvāto līguma cenu izdevies samazināt par 25 miljoniem.
 
Aģentūras direktors Zigurds Magone norāda: "Ir pagājuši trīs gadi, kopš aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" atbild par Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu. Tik vērienīga un no inženiertehnoloģiskā viedokļa sarežģīta projekta attīstīšanai līdz būvniecības stadijai tas ir īss laiks, īpaši ņemot vērā paveikto – ir izstrādāts apjomīgs tehniskais projekts, atrisināti visi īpašumtiesību jautājumi bibliotēkas ēkas teritorijā, tai skaitā, izmaksātas kompensācijas bijušajiem zemju vai nojaucamo ēku īpašniekiem, izmitinātas 35 ģimenes, kas īrēja dzīvokļus nojaucamajās mājās, demontētas 8 ēkas, to vidū arī ēka Uzvaras bulvārī 2, kuras arhitektoniski vērtīgās detaļas ir saglabātas un tiks iestrādātas laukumā pie bibliotēkas. Būvlaukums pašlaik ir pilnībā sagatavots un pāris mēnešu laikā tajā strādās celtnieki."
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397