Valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" ir izpildījusi Ministru kabineta doto uzdevumu – veikt sarunu procesu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem un aicinās valdību lemt par līguma slēgšanu ar "Nacionālo būvkompāniju apvienību", kas iesniegusi piedāvājumu ar zemāko cenu.
"Nacionālā būvkompāniju apvienība", kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re", bibliotēku piedāvā uzbūvēt par 114,6 miljoniem latu. Salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu, kas tika iesniegts šī gada 2. aprīlī, būvdarbu izmaksu cena "nokaulēta" par 6,2 miljoniem latu. Savukārt, ja salīdzina ar 2007. gada septembrī iesniegto piedāvājumu, kurā būvdarbu izmaksas tika lēstas 139 miljonu apjomā, tad piedāvāto līguma cenu izdevies samazināt par 25 miljoniem.

Otrs pretendents, kas piedalījās sarunu procesā, – piegādātāju apvienība SIA "PBLC”, SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes" – pēc sarunu sanāksmēm savu piedāvāto bibliotēkas būvniecības cenu samazināja par 5,6 miljoniem līdz 118,5 miljoniem latu.

Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone norāda: "Sarunu process ir bijis veiksmīgs, jo tagad mums ir iespēja noslēgt līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbiem par tādu cenu, kas atbilst tirgus situācijai. Profesionāli sagatavojot līgumu, kura nosacījumi tiks precizēti līgumsarunās ar būvuzņēmējiem, valsts var būt droša, ka netiks nostādīta ķīlnieka lomā, jo nosauktās cenas būvniecības procesā pamatā nemainīsies, savukārt sadārdzinājums tiks aprēķināts tikai atbilstoši reālajai situācijai pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem."

Pēc abu sarunu procesa gaitā iesniegto piedāvājumu saņemšanas, tika pārbaudīta to atbilstība Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tehniskajam projektam, būvdarbu izmaksu atbilstība esošajai tirgus situācijai būvniecības jomā un pamatotība saistībā ar piedāvāto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, piedāvātajiem inženiertehniskajiem risinājumiem un vispārbūvniecisko prasību izpildi. Par piedāvājumos konstatētajām kļūdām un neatbilstībām būvnieku apvienībām tika norādīts sarunu sanāksmēs, pēc kurām aģentūra saņēma koriģētas būvdarbu izmaksu tāmes.

Šodien, 14. aprīlī ar sarunu procesa gaitu un tajā panākto rezultātu iepazīstinātas Latvijas būvniecības nozares profesionālās organizācijas, tai skaitā Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija u.c., kas piedāvāto būvdarbu izmaksu cenu atzinušas par pamatotu. Pēc profesionālo organizāciju vērtējuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas tehniskajā projektā objektīvu iemeslu dēļ ir noteikti sarežģīti un augstvērtīgi risinājumi, un uz būvdarbu izmaksu rēķina tehniskajā projektā noteikto līmeni nedrīkst pazemināt.
 

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397