Šodien, 14. aprīlī Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku apmeklēja Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Dr. Rainers Būcs. Viņš interesējās par bibliotēkas lietotāju apkalpošanas darbu, lasītāju vajadzību pēc grāmatām, literatūras izplatību un to, cik vispār bibliotēka ir nozīmīga iedzīvotāju vidū.
R. Būca kungs ar bibliotēkas vadību apsprieda un vienojās par iespējām un virzieniem turpmākai bibliotēkas sadarbībai ar Gētes institūtu. Jau šajā reizē viņš bibliotēkai uzdāvināja bukletus par mācību iespējām Vācijā, labas mācību grāmatas piecos laidienos komplektā ar diskiem valodas apguvei, kā arī vispārizglītojošas grāmatas par Vāciju, tās vēsturi, literatūru un arī filmu par Vācijas pilsētām.
 

Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče
Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece
Tālr.: 63489537