LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs sadarbībā ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas" aicina pieteikties uz profesionālās maģistru studiju programmas kursu "Hibrīdbibliotēkas menedžments" (48 h).
 
Kursu pasniedz – vieslektori profesors Dr. Wolfram Neubauer un Dr. Rudolf Mumenthaler (Šveice).

Lekcijas un izdales materiāli tiek tulkoti latviešu valodā.
 
Kursa norises laiks: 12., 13., 14. un 26., 27., 28. maijā no plkst. 9.00 līdz 16.30. Norises vieta: LU Sociālo zinātņu fakultātē (Lomonosova ielā 1, Rīgā) 409. auditorijā.
 
Kursa apguvei ir nepieciešamas priekšzināšanas:
  • jāpārzina informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējas bibliotēku darbā;
  • jāorientējas mūsdienu bibliotēku procesos.
Pieteikšanās līdz 10. maijam pa e-pastu: Iveta.Kalnina@lu.lv. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, darba vieta, amats, e-pasta adrese, kontakttālrunis; iegūtā izglītība.
 
Kursa apguves rezultātā: LU sertifikāts.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Kalniņa
LU SZF lektore