11. aprīlī J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senāta zālē notika pirmā ekspertu sanāksme, kuras nolūks bija sākt darbu pie Latvijas kultūras kanona veidošanas šādās nozarēs: arhitektūra un dizains, kino, literatūra, mūzika, skatuves māksla, tautas tradīcijas un vizuālā māksla.

Ekspertu grupās piekrituši strādāt šādi eksperti:

Arhitektūra un dizains: Jānis Dripe, Ieva Zībārte, Inese Pētersone, Jānis Lejnieks, Ilze Martinsone

Kino: Valentīna Freimane, Dita Rietuma, Kristīne Matīsa, Uldis Tīrons, Jānis Putniņš

Literatūra: Raimonds Briedis, Gunārs Bībers, Guntis Berelis, Nora Ikstena, Reinis Tukišs

Mūzika: Gunda Vaivode, Orests Silabriedis, Juris Karlsons, Mikus Čeže, Rolands Kronlaks

Skatuves māksla: Silvija Radzobe, Lilija Dzene, Guna Zeltiņa, Līga Ulberte, Jānis Siliņš, Ēriks Tivums

Tautas tradīcijas: Dace Bula, Valdis Muktupāvels, Janīna Kursīte, Māra Mellēna, Signe Pujāte

Vizuālā māksla: Imants Lancmanis, Eduards Kļaviņš, Kristiāna Ābele, Māra Lāce, Laima Slava

Par Latvijas Kultūras kanona patronesi tika izvēlēta Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce.

Kultūras kanons mūsdienu izpratnē saprotams kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu kopums, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūras nozarē.

Ekspertu galvenais uzdevums ir izveidot kultūras kanonu savā nozarē. Kultūras kanona izveides gaitā apspriešanas procesā paredzēts iesaistīt sabiedrību.

Pirmajā sēdē eksperti tika iepazīstināti ar Dānijas pieredzi kanona izveidē, plānoto Latvijas kanona izveides darba organizāciju, kā arī tika apspriesti dažādi jautājumi, kas saistās ar "kanona" jēdziena interpretāciju, terminu lietojumu un ekspertu uzdevumiem.

Eksperti bija vienisprātis, ka kanona izveides procesā pats būtiskākais moments ir nevis pats izvēlēto mākslas darbu apkopojums, ko plānots pabeigt 2008. gada beigās, bet gan plaša sabiedrības diskusija par kultūras vērtībām. Jāpiebilst, ka mākslas darbu saraksts, ko izveidos ekspertu komisijas, nebūs statisks, jo kā rāda citu valstu pieredze, tas tiek laiku pa laikam pārskatīts un papildināts.

Publisko diskusiju par kultūras kanona izveidi Latvijā aizsāka Kultūras ministrijas 2007. gada decembrī rīkotā konference "Latvijas kultūras kanons – saliedētas sabiedrības stūrakmens" ciklā "7 māsas". Diskusijas plašākā sabiedrībā paredzēts turpināt šā gada rudenī, kad eksperti būs veikuši jau konkrētu darbu atlasi.

Ekspertu izveidoto kultūras kanonu paredzēts publicēt grāmatā, ko izplatīt izglītības iestādēs, bibliotēkās un citās sabiedrībai pieejamās vietās, kā arī izveidot kanona mājaslapu internetā kā platformu diskusijām plašam interesentu lokam.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Zvirbule
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7078154