Šogad 26. aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma diena tiks atzīmēta jau astoto  reizi. Tās nozīmīgums un popularitāte strauji aug. Par to liecina pasaules valstu valdību un organizāciju pieaugošā ieinteresētība ikgadējo pasākumu rīkošanā.
Ikviens cilvēks, kuram nav priekšstata par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, var jautāt, kāpēc ir nepieciešama intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība, kā tā var ietekmēt mūsu ikdienas dzīvi.

Daudzas jaunās tehnoloģijas, kuras nereti spēj atrisināt pat globālas problēmas, nekad neieraudzītu dienas gaismu un netiktu realizētas, ja tām netiktu garantēta intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība. Arī tik pašsaprotamas lietas, kā iemīļotā sporta raidījuma translēšana televīzijā, ceļošana vai alternatīvās degvielas izgudrošana un ieviešana dzīvē, ir tieši saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām.

Kompānijas, kuras novērtē intelektuālo īpašumu, velta daudz laika un resursu sava intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, izmantojot to kā biznesa stratēģijas daļu konkurētspējas palielināšanā un vadošās  lomas nostiprināšanā savā nozarē. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības ignorēšana biznesā ļauj konkurentiem izmantot jūsu inovācijas un biznesa idejas, kā arī grauj jūsu reputāciju tirgū.   

Lai atzīmētu Pasaules intelektuālā īpašuma dienu, LR Patentu valde 2008. gada 25. aprīlī Patentu tehniskajā bibliotēkā (Rīgā, Šķūņu ielā 17) rīko atvērto durvju dienu. Šeit no plkst. 11:00-14:00 būs iespējams saņemt bez maksas LR Patentu valdes ekspertu un Latvijas patentu aģentūru patentpilnvaroto konsultācijas jūs interesējošos jautājumos, piem., kā ekonomēt savus līdzekļus, kā izvairīties no zaudējumiem, kā juridiski aizsargāt savu biznesu, kā izmantot starptautisko līgumu priekšrocības u.c.

Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt atvērto durvju dienu un iepazīties ar  informāciju rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Indra Butkāne
LR Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka"
Patentu informācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67226628