2008. gada 19.aprīlī Latvijas Kultūras koledža aicina visus interesentus uz Atvērto durvju dienu "Tikai kopā mēs varam".
Atvērto durvju dienas norise:
9:30 – 11:00 Dalībnieku reģistrācija
11:00 – 12:10 Atvērto durvju dienas atklāšana Latvijas Kultūras koledžas "Baltajā zālē"
12:25 – 13:00 Tikšanās ar studiju programmu vadītājiem un pasniedzējiem
13:00 Tikšanās ar Latvijas Kultūras koledžas Studentu pašpārvaldi un studentiem "Baltajā zālē"
 
No 2008. gada 21. līdz 24.aprīlim Latvijas Kultūras koledža ielūdz uz atvērtajām lekcijām, kuru laikā ikviens interesents var piedalīties lekcijās un iepazīt studentu dzīvi. Ar atvērto lekciju sarakstu var iepazīties Latvijas Kultūras koledžas mājas lapā www.kulturaskoledza.lv.
 
Latvijas Kultūras koledža piedāvā iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studijām Latvijas Kultūras koledžā var pieteikties ikviens, kurš ir ieguvis vidējo izglītību.
 
2008./2009. studiju gadā Latvijas Kultūras koledža sniedz iespēju studēt sekojošās studiju programmās:
 • Mākslas institūciju pārvaldība – kultūras menedžeris ar specializāciju pēc izvēles:
  • amatierteātra režija;
  • svētku režija;
  • sarīkojumu vadītājs;
  • deja;
  • sabiedriskās attiecības un reklāma;
  • mūzikas menedžments;
  • tradicionālā kultūra;
  • izdevējdarbība;
  • fotogrāfija;
  • izstāžu menedžments;
  • vides dizains;
  • kultūras tūrisms.
 • Tūrisma un atpūtas organizācija – kultūras tūrisma organizators ar specializāciju pēc izvēles:
  • gida darbs;
  • kultūras tūrisma organizēšana.
 • Bibliotēkzinātne un informācija – bibliotēku informācijas speciālists ar specializāciju pēc izvēles:
  • bibliotēku informācijas speciālists;
  • izglītības iestādes bibliotekārs.
 • Deja – deju kolektīva vadītājs.
Papildus informācija: www.kulturaskoledza.lv.
 
Latvijas Kultūras koledža ir viena no pieredzes un tradīcijām bagātākajām koledžām Latvijā, kas piedāvā modernu izglītību kultūras jomā. Šobrīd Latvijas Kultūras koledža apvieno stipras tradīcijas ar modernu, radošu vidi, studiju programmām un komandu. Latvijas Kultūras koledža sadarbojas ar kultūras institūcijām visā Latvijā un Eiropā, lai nodrošinātu programmu piesaisti praktiskajam darbam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daiga Treija
Latvijas Kultūras koledžas Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67846240, mob. tālr.: 26532818