Šogad no aprīļa līdz jūnijam notiks ikgadējais apsekojums "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās", kuru veiks Centrālā statistikas pārvalde (CSP).
Tiks aptaujātas mājsaimniecības, kurās dzīvo vismaz viena persona vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Mājsaimniecības tika atlasītas ar nejaušas izlases metodes palīdzību. Respondentu sniegtā informācija netiks publiskota, bet izmantota tikai vispārīgā, apkopotā veidā, kas pilnībā izslēgs iespēju identificēt katra atsevišķi ņemta iedzīvotāja sniegtos datus. Tas tiks nodrošināts katrai mājsaimniecībai piešķirot kodu, un turpmākā apsekojuma gaitā individuāla informācija par personām netiks izmantota un nebūs identificējama. Daļa interviju norisināsies klātienē, taču gandrīz puse notiks telefoninterviju veidā.

Viens no apsekojuma mērķiem ir iegūt datus par interneta pieslēguma veidiem mājsaimniecībās un izmantotajām ierīcēm to nodrošināšanai. Iedzīvotājiem tiks uzdoti jautājumi par datora un interneta lietošanas biežumu, izmantošanas vietām, internetā veiktajām aktivitātēm, pirkumiem interneta veikalos u.tml. Sekojot līdzi jaunākām informācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm, šogad tiek uzdoti jautājumi par specializētiem pakalpojumiem, piem., blogu izveidošana, video zvani internetā u.c. Tiks pētīts, cik lielā mērā tradicionālo avīžu vai žurnālu lasīšana tiek aizvietota ar ziņu lasīšanu internetā.

Pirms pētījuma veikšanas mājsaimniecībām tiks izsūtīta paziņojuma vēstule un neliels informatīvs buklets. Klātienes interviju gadījumā, respondents, zvanot pa vēstulē norādīto telefonu, varēs sarunāt sev piemērotāku intervijas datumu un laiku. Intervētāji, ierodoties mājsaimniecībās, uzrādīs dienesta apliecību ar fotogrāfiju, uzdos aptaujas anketā paredzētos jautājumus. Telefoninterviju gadījumā mājsaimniecībai tiks piezvanīts, un anketas jautājumi tiks uzdoti telefoniski. Intervija ilgs vidēji no 20 līdz 40 minūtēm atkarībā no mājsaimniecības locekļu skaita.

Apsekojuma rezultātā iegūtie kopsavilkumu dati ir informācijas avots par situāciju informācijas sabiedrības nozarē, un tiks izmantoti, lai plānotu interneta pielietošanas iespējas un ar to saistīto ekonomisko un sociālo procesu attīstību. Jau pašlaik visi interesenti var apskatīt iepriekšējos gados veikto apsekojumu rezultātus datu krājumā "Par informācijas sabiedrību Latvijā", CSP mājas lapas datu bāzē www.csb.gov.lv un Latvijas statistikas gadagrāmatā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju raksturojošie statistikas dati ir pieejami arī Eurostat mājas lapas datu bāzē (www.eurostat.cec.eu.int).

CSP aicina mājsaimniecības būt atsaucīgām un pretimnākošām, aktīvi sadarboties ar intervētājiem, jo kvalitatīvu datu iegūšanai ir svarīga katra iedzīvotāja atbilde.
Jau oktobra vidū ikviens Latvijas iedzīvotājs varēs iepazīties ar rezultātiem CSP mājas lapā.

Apsekojums tiek veikts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ineta Kromane
Centrālās statistikas pārvaldes Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr.: 67366725