Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes Kultūras programma finansiāli atbalstījusi projekta "Starptautiska konference "Ventspils paralēle II"" norisi šī gada septembrī Ventspilī.
Konference veltīta Kurzemes novada lomai un nozīmei Latvijas kultūrvides attīstībā. To īstenos Ventspils bibliotēka sadarbībā ar Ventspils Augstskolu.

Konferences pirmajā - akadēmiskajā dienā - referātus par Kurzemes kultūrvidi, etnosiem, valodu, personībām lasīs bibliotēku speciālisti Jānis Krēsliņš (Stokholmas Karaliskā bibliotēka) un Andris Vilks (Latvijas Nacionālā bibliotēka), vēsturnieks Armands Vijups (Ventspils muzejs), kultūrsocioloģe Dagmāra Beitnere, mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis, baltu valodnieks, etnogrāfs Austris Grasis, valodnieks, dzejnieks, Tartu Universitātes doktorants Valts Ernštreits un citi lektori. Savukārt konferences otrajā dienā - studentu darbnīca, kurā Ventspils augstskolas un Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studenti iepazīstinās ar pētījumiem par Kurzemes valodu un tās savdabību.

2006. gada septembrī Ventspils bibliotēka sadarbībā ar Ventspils augstskolu organizēja starptautisku konferenci "Ventspils paralēle. Mantojums un mūsdienas", kura bija veltīta dzejniekiem Fricim Dziesmam un Jurim Kronbergam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Vija Baško
Ventspils bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63623231