Katru gadu līdz ar pavasara atnākšanu pie tradicionālās kultūras kopējiem atnāk arī Lielā folkloras gada balva.
Konkurss tika izsludināts šogad, marta sākumā un marta beigās ekspertu komisija sešu cilvēku sastāvā izskatīja pieteikumus un lēma par laureātiem.
 
Kopumā tika iesniegti 43 pieteikumi. Pieteicēju pulks gana plašs - individuālas personas, pašvaldības, valsts iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. Uz 10 nominācijām pretendēja tautas teicēji un nemateriālā kultūras mantojuma prasmju glabātāji, folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, pētnieki, pedagogi, izglītības darbinieki, svētku un citu sarīkojumu organizētāji, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi ar tradicionālo kultūru vairāk vai mazāk saistīti ļaudis.
 
Finansējumu 14 500 latu apmērā konkursa kārtībā piešķīra Valsts Kultūrkapitāla fonds, no kura balvu fondam atvēlēti 10000, bet organizēšanai 4500 latu. Balvas konkursu un pasniegšanas ceremoniju rīko valsts aģentūra Tautas mākslas centrs.
 
Lielās folkloras gada balvas 2007 laureāti –
 
Dižā balva
 • Madonas mūzikas skolas direktors Artis Kumsārs
Atzinība par mūža ieguldījumu
 • Kinorežisors, operators Dzintars Liepiņš
 • Rekavas etnogrāfiskā ansambļa vadītāja Stefānija Matisāne
 • Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībniece Alvīna Šķipere
 • Jūrkalnes etnogrāfiskā ansambļa "Maģie suiti" dalībniece Marija Rudzāja
Tradicionālās kultūras mantojuma un novadu savdabības glabāšana, aizsardzība un kopšana
 • Rencēnu folkloras kopas "Rota" vadītāja Irēna Garais
 • Projekta "Liepnas nemateriālais kultūras mantojums" darba grupa: Liepnas pagasta padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols, Liepnas pagasta tautas nama vadītāja Ilga Irbe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Iveta Tāle, tradicionālās kultūras pētniece Ieva Vītola
Zinātniskā izpēte, materiālu dokumentēšana un publicēšana
 • Luža Bērziņa monogrāfijas "Greznas dziesmas " sagatavošanas radošā grupa: atbildīgā redaktore, komentāru autore Rita Treija, ievada autore Mārīte Vīksna, komentāru līdzautore Māra Grudule, mākslinieks Juris Nikoforovs
 • Grāmatas "Rucavā, tur Paurupē..." radošais kolektīvs: redakcijas kolēģija – Dr.habil.philol. Benita Laumane, Dr.philol. Ieva Ozola, Mg.philol. Gita Girņus
Izglītības veicināšana
 • Iecavas vidusskolas skolotāja, Iecavas bērnu folkloras kopas "Tarkšķi" vadītāja Kristīne Karele
 • Projekta "Nemateriāla kultūras mantojuma pārmantošanas un aktivitāšu veicināšanas programma Ziemeļlatgalē" vadītāja Ruta Cibule un zinātniskā konsultante Anda Beitāne
Tradicionālās kultūras mantojumā balstīta jaunrade - literatūrā, mūzikā, vizuālajā, dejas, teātra un kino mākslā
 • Ansamblis "Altera Veritas"
 • Simfoniskās vīzijas "Vakarblāzma" autors un soliste: profesors, komponists Juris Karlsons, Ziemeļlatgales tautas teicēja Valentīna Keiša
 • Starpnozaru mākslas grupa "Serde": mākslinieks Uģis Pucens, mākslinieks Egons Baranovs, tradicionālās kultūras pētniece Signe Pucena, tradicionālās kultūras pētniece Ieva Vītola.
Tradicionālās kultūras dzīves - svētku, koncertu, sarīkojumu, festivālu, izstāžu un citu radošu projektu organizēšana
 • Folkloras kopa "Atštaukas"
 • Starptautiskais burdona festivāls ALSUNGĀ – 2007 radošā darba grupa: Alsungas etnogrāfiskā ansambļa "Suitu sievas" un Jūrkalnes etnogrāfiskā ansambļa "Maģie suiti" vadītāja Ilga Leimane, Kuldīgas rajona padomes Kultūras nodaļas vadītāja, kultūras eksperte Dace Reinkopa, Alsungas kultūras nama direktore Gunta Matēviča, LR Kultūras ministrijas vecākā referente Signe Pujāte, Kuldīgas rajona padomes Kultūras nodaļas speciāliste Līga Brence
Tradicionālās kultūras atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos
Gada etnogrāfiskais ansamblis
 • Upītes etnogrāfiskais ansamblis
 
Gada folkloras kopa
 • Rīgas folkloras kopa "Vilki"
 
Ar ekspertu komisijas lēmumu Dižā balva ir noteikta Ls 1000, bet pārējās balvas ir Ls 500 vērtībā (pirms nodokļu nomaksas).
 
Lielās folkloras gada balvas 2007 pasniegšanas ceremonija notiks svētdien, 13. aprīlī plkst. 13.00 Rīgas Latviešu biedrības namā. Ceremonijā priekšnesumus sniegs balvas laureāti, bet pati norise iecerēta brīvā, atraisītā noskaņā ar varenu sadziedāšanu un sadancošanu, kā jau pieņemts dižos dzimtas godos.
 
Papildu informācija:
Jelena Jekimova,
tālr. 28363035
 
 
Informāciju sagatavoja:
Andris Kapusts
Valsts aģentūras "Tautas mākslas centrs" pārstāvis
Tālr.: 26063277