Aprīlī un maijā Naturalizācijas pārvalde organizēs semināru ciklu bibliotēku, sociālajiem, dzimtsarakstu un izglītības darbiniekiem projekta "Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas" ietvaros.
9. aprīlī, Rīgā, Smilšu ielā 1/3, 5. stāva zālē notiks seminārs "Pilsonība bērniem", bet 10. aprīlī Daugavpilī Ģimnāzijas ielā 27 notiks seminārs "Latvijas pilsonības iegūšanas iespējas un noteikumi".
 
Lai mērķtiecīgāk virzītu informatīvo darbu, pārvalde ir izvēlējusies 45 pašvaldības ar palielinātu nepilsoņu īpatsvaru visā Latvijas teritorijā, kuras ir iesaistītas šī projekta norisē.
 
Īpašs akcents projektā tiek likts sabiedrības informēšanas jomā. Informatīvajos semināros pašvaldību un valsts institūciju darbiniekiem tiks sniegta informācija par pilsonības iegūšanas iespējām, kā arī tiks pārrunāti problēmjautājumi šajā jomā, ar kuriem minēto iestāžu pārstāvjiem nācies saskarties savā ikdienas darbā. Projekta ietvaros ir iznākuši arī jauni informatīvi materiāli par pilsonības iegūšanas iespējām. Tie bez maksas ir pieejami visplašākajam interesentu lokam.
 
9. aprīļa seminārā piedalīsies Rīgas reģiona dzimtsarakstu nodaļu, bāriņtiesas, bērnu tiesību aizsardzības centra un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvji. Pārstāvētas būs Rīgas, Jūrmalas, Salaspils, Stopiņu novada un Vangažu pašvaldības. Savukārt uz semināru Daugavpilī 10. aprīlī ir aicināti dzimtsarakstu nodaļu pārstāvji, bērnudārzu vadītāji, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki. Semināra dalībnieki būs no Daugavpils pilsētas, kā arī Preiļu, Ludzas, Krāslavas un Daugavpils rajona.
 
Projekta "Pilsonība – mana atbildība, tiesības un iespējas" mērķis ir stiprināt Latvijas Republikas pilsonības prestižu un sekmēt pilsonības iegūšanas procesu, veicinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par pilsonības jautājumiem. Tā ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes visa gada garumā. Projekts tiek īstenots Pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" ietvaros ar Eiropas Savienības un valsts atbalstu.
 
Papildus informācija par Naturalizācijas pārvaldes darbu atrodama pārvaldes Interneta mājas lapā - www.np.gov.lv.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Lukšo
Naturalizācijas pārvaldes preses sekretāre