Apzinoties reprogrāfiskās reproducēšanas jautājumu sakārtošanas akūto nepieciešamību, kārtējā IFRRO Eiropas Attīstības darba grupas tikšanās, kas veltīta reprogrāfiskās reproducēšanas aktualitātēm, notiek Latvijā.
2008. gada 9. aprīlī AKKA/LAA telpās, A. Čaka ielā 97, no plkst. 9.00 līdz 11.00 notiks IFRRO (Starptautiskā reprogrāfiskās reproducēšanas organizāciju federācija) Eiropas Attīstības darba grupas tikšanās ar reprogrāfiskās reproducēšanas procesa sakārtošanā ieinteresētajām Latvijas organizācijām.
 
Lai gan jau kopš 2001. gada 1. janvāra Latvijas Republikas Autortiesību likumā ir noteikta tiesība saņemt atlīdzību par autoru darbu kopēšanu ar kopējamajām iekārtām, gan autori, gan preses un grāmatu izdevēji par reprogrāfiskās reproducēšanas procesā izmantotajiem darbiem atlīdzību nesaņem. Apzinoties, ka kopēšana notiek ārkārtīgi lielos apjomos, ir skaidrs, ka gan autori, gan izdevēji nesaņem būtisku ienākumu daļu.
 
Jau septīto gadu nav sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts, kas ļautu šo situāciju sakārtot. Bez šādiem noteikumiem likumā paredzētā tiesība nevar tikt īstenota, taču Latvija jau gadiem nepatiesi atsaucās uz sakārtoto autortiesību likumdošanu, faktiski melojot Eiropas Savienības institūcijām.
 
8. aprīlī IFRRO ģenerālsekretārs Olavs Stokmo tikās ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu samilzušo situāciju.
 
Minētā tikšanās ir vēl viens centiens šo nesakārtoto jomu noregulēt, pievēršot gan atbildīgo valsts institūciju, gan ieinteresēto sabiedrisko institūciju un mediju uzmanību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Ratinīka
Autoru biedrības AKKA/LAA Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7274744