Bibliotēku nedēļa Latvijā tiek apzīmēta kopš 1997. gada, kad to pirmo reizi organizēja pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma.
1996. gadā UNESCO 25. aprīli pasludināja par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu, kad visā pasaulē tiek cildinātas grāmatas un to lasīšanā.
 
Bibliotēku nedēļas laikā daudz plašāk tiek runāts par bibliotēku darbu, tās aktualitātēm un problēmām, kā arī tiek rīkoti dažādi pasākumi.
 
Nedaudz vēstures

Tradīcija 23. aprīlī - Svētā Jura vai latviešiem Jurģu dienā - dāvināt grāmatas un rozes līdz mums ir atceļojusi no Spānijas provinces Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa nagiem. Tai vietā, kur ievainotā pūķa asins skāra zemi, uzplauka sārta roze. Kopš tā laika ik gadu 23. aprīlī, pieminot šo varoņdarbu, ļaudis mēdz dāvināt viens otram grāmatas un rozes.