Šodien, 8. aprīlī, plkst. 14.30 Zlēku bibliotēkā Ventspils rajona Zlēku pagasta "Pūcītēs" latviešu literatūras cienītāji tiksies ar rakstnieci Ingu Ābeli.
Šī ir jau trešā tikšanās Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētā Ventspils bibliotēkas projekta "Rakstnieks lauku bibliotēkā" ietvaros. Projekta mērķis ir bagātināt Ventspils rajona kultūrvidi, celt reģiona bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, veicināt lauku iedzīvotāju interesi par latviešu literatūru un tajā notiekošajiem procesiem.

Inga Ābele latviešu literatūrā ir rakstniece ar Vārdu, ar tikai sev vien raksturīgu rakstības stilu, manieri un jūtību. Atzīta kā latviešu modernās dramaturģijas (Lugas (Tumšie brieži, Dzelzszāle, Jasmīns), 2003) spožākā parādība, viņa veiksmīgi izpaudusies visos literatūras žanros, publicējusi gan stāstus (Akas māja, 1999; Sniega laika piezīmes, 2004), gan romānu (Uguns nemodina, 2001), gan dienasgrāmatu un ceļojumu aprakstus (Austrumos no saules un ziemeļos no zemes, 2005), gan dzeju un dzejprozu (Nakts pragmatiķe, 2000; Atgāzenes zirgi, 2006). Ingas Ābeles literāro pasauli veido dzīves pieredze mākslinieciski pārradītā formā, kurā fantāziju, šķiet, gandrīz nemaz nav, galvenais ir dziļi subjektīvs skatījums uz sava laika norisēm.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Picalcelma
Ventspils bibliotēkas speciāliste darbā ar rajona bibliotēkām
Tālr.: 3627361