No 9. aprīļa līdz 3. maijam bibliotēku nedēļas (21.-27. aprīlis) un Pasaules Grāmatu un autortiesību aizsardzības dienas (23. aprīlis) ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) K. Barona ielā 14 būs apskatāma izstāde "500+. Ieskats Latvijas Nacionālās bibliotēkas 2007. gada jaunieguvumos".
Izstādes centrālais akcents ir vairāk nekā 50 ārzemju izdevumu par Latviju un latviešiem angļu, vācu, franču, poļu, lietuviešu, igauņu, krievu u.c. valodās. Starp tiem Rainera Ekerta pētījums par latviešu tautasdziesmu valodu, Joahima Kūles monogrāfija par reformācijas laiku Latvijā un Baltijā, Imanta Lancmaņa grāmatas par Liepājas baroka arhitektūru un mākslu tulkojums vācu valodā un daudzi citi.
 
Viens no vērtīgākajiem dāvinājumiem 2007. gadā bija latviešu laikrakstu kolekcija no Upsalas universitātes bibliotēkas. LNB Periodikas krājumā līdz šim nebija 17 no dāvinājuma laikrakstiem, galvenokārt trimdas izdevumi, bet to vidū arī Padomju Latvijā iznākušie, taču rūpīgi slēptie Komitejas "Par atgriešanos Dzimtenē" (vēlāk "Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs") padomju propogandas izdevumi. Periodikas krājumu papildinājuši arī 22 trimdas laikrakstu trūkstošie numuri, kā arī lielo avīžu "Austrālijas Latvietis", "Brīvā Latvija", "Latvija Amerikā" un "Laiks" komplekti. Izstādē redzami paraugi no retākajiem saņemtajiem izdevumiem, kas aptver II Pasaules kara beigu posmu un trimdas nometņu laiku (1944-1950).
 
2007. gadā Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa savā krājumā ieguvusi virkni interesantu un vērtīgu materiālu no rakstnieka Pāvila Vīlipa (1901-1979) arhīva. Izstādē apskatāma arī daļa no mākslinieka Osvalda Dinvieša (1929) orģinālplakātu dāvinājuma.
 
Fonotēkas nodaļa saņēmusi BBC Music Library 101 kompaktdisku dāvinājumu — britu mūzikas un atskaņotājmākslas ierakstus. Piemēram, diski no sērijām BBC legends un Britten the performer. Īpašs gandarījums par iegādātajiem latviešu tautas mūzikas ARC Music, Latvijas mūzikas (P. Vasks, I. Zemzaris u.c.). Grammophon AB BIS un atskaņotājmākslinieku (E. Garanča, B. Skride, L. Skride, G. Krēmers u.c.) Deutsche Grammophon, Sony izdevumiem. Daļu no ierakstiem ir iespēja noklausīties arī izstādē.
 
Izstādes plašākā un tematiski daudzveidīgākā daļa ir nozaru literatūra svešvalodās. No vairāk nekā 8000 grāmatām (pirkumi, dāvinājumi, apmaiņā saņemtā literatūra) izstādē iespējams parādīt tikai nelielu daļu — mazliet vairāk nekā 500. Tā ir izlase, kas akcentē lielākos, nozīmīgākos izdevumus — enciklopēdijas, rokasgrāmatas, apjomīgus pētījumus.
 
Bibliotēka šodien nav iedomājama bez elektroniskajiem informācijas resursiem, tādēļ izstādē ir iespēja iepazīties un saņemt konsultācijas ne tikai par 7 jaunajām pilnu tekstu datubāzēm, kuras lasītājiem pieejamas no 2007. gada, bet arī par visām LNB abonētajām tiešsaistes datubāzēm.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Krājumu attīstības koordinācijas un mārketinga nodaļa
Kontaktpersonas: Aivija Everte, Signe Valtiņa
Tālr.: 67502703
E-pasts: signe.valtina@lnb.lv