Š.g. 11. aprīlī, plkst. 11.00 Mūzikas akadēmijas Senāta zālē kopā sanāks darba grupu eksperti, lai turpinātu diskusiju par Kultūras kanona izveidi. Tas būs ievadpasākums ekspertu grupu iekšējām debatēm un plašākai sabiedriskai diskusijai.
Kultūras kanons ir izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu kopums, kura uzdevums atspoguļot Latvijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus dažādās mākslu jomās – literatūra, mūzika, teātra māksla, kino, vizuālā māksla, arhitektūra u.c. Kanona izveides mērķis ir izvēlēties izcilākās Latvijas kultūru raksturojošās kultūras vērtības ar kurām lepojamies un kurām vajadzētu veidot ikviena Latvijas iedzīvotāja kultūras pieredzes pamatu nodrošinot piederības izjūtu Latvijai. Šāds projekts jau īstenots Dānijā un Nīderlandē. Latvijas Kultūras kanona izveides procesu plānots veikt apmēram gada laikā. Pēc kanona izveides vēl turpināsies darbs pie grāmatas, mājas lapas sagatavošanas, lai popularizētu kanonu un tā plašās iespējas.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Aija Ābelīte
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, mājas lapas redaktore
Tālr.: 7356624