Bila & Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas partneri pieredzes apmaiņas nolūkā laikā no 7. līdz 11. aprīlim tiksies Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Latviju ar projektu "Trešais tēva dēls" sanāksmē pārstāvēs projekta īstenotāju komanda no v/a "Kultūras informācijas sistēmas".
Dalībnieki sanāksmē apmainīsies ar pieredzi, dalīsies ar idejām un meklēs jaunus risinājumus, lai plānotu un ieviestu programmas, kuras arvien lielākam skaitam cilvēku dotu iespēju baudīt priekšrocības, ko sniedz interneta izmantošana.
 
Globālo bibliotēku iniciatīvas kontekstā 2007. gada decembrī tika uzsākts Lietuvas projekts "Bibliotēkas inovācijām", kura mērķis ir nodrošināt Lietuvas iedzīvotājiem brīvu pieeju datora un interneta lietošanas apmācībām visās valsts publiskajās bibliotēkās. Kopējā projekta vērtība ir aptuveni 76 miljoni litu, no kuriem 24 miljonus litu nodrošināja Lietuvas valdība, 35,7 miljonu litu grantu piešķīra Bila & Melindas Geitsu fonds, bet Globālo bibliotēku iniciatīvā partnere kompānija Microsoft piedalījās ar 16,4 miljonu litu lielu finansējumu. Paredzams, ka nākamo trīs gadu laikā projekts "Bibliotēkas inovācijām" vairumam Lietuvas bibliotēku ļaus piedāvāt bezmaksas Interneta pakalpojumus, tādējādi nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas.
 
Fonda līdzfinansētais projekts Latvijā "Trešais tēva dēls" tika uzsākts 2006. gada novembrī un noslēgsies šā gada maijā. Latvijas valsts ieguldījums projektā "Trešais tēva dēls" šobrīd ir 21,2 miljoni USD, Bila & Melindas Geitsu fonda ziedojums ir 16,2 miljoni USD, bet korporācija Microsoft ziedojusi programmatūru 8,9 miljonu USD vērtībā.
 
Globālo bibliotēku iniciatīva ir speciāla Bila & Melindas Geitsu fonda Globālās attīstības programmas daļa. Tikšanos Viļņā apmeklēs ne vien "Bibliotēkas inovācijām" projekta pārstāvji, bet arī ļaudis no Globālo bibliotēku iniciatīvas projektu komandām Botsvānā, Bulgārijā, Čīlē, Meksikā, Polijā, Latvijā, Rumānijā un Ukrainā. Iniciatīvas organizētāji katrā valstī ir atraduši partnerorganizāciju, lai tās kopīgi varētu atvērt informācijas un zināšanu pasauli daudz plašākam cilvēku lokam, nodrošinot bezmaksas datoru un interneta pieejamību publiskajās bibliotēkās.
 
"Datoru un interneta pieeja publiskajās bibliotēkās būtiski veicina jebkuras valsts ātrāku sociālo un ekonomisko attīstību, jo cilvēkiem ir jaunas iespējas sociālās integrācijas, profesionālās attīstības un ikdienas dzīves pilnveidošanas jomā", stāsta Globālo bibliotēku iniciatīvas pārstāve Džesika Dora (Jessica Dorr).
 
Granta saņēmēju tikšanās nodrošina nozīmīgu pieredzes apmaiņu par līdzīga veida projektiem dažādās valstīs. Piemēram, Čīlē projekts saucas "BiblioRedes", kura ietvaros 378 bibliotēkās ir nodrošināta datoru un Interneta pieejamība, 346 537 bibliotēku apmeklētāji ir apmācīti datora lietošanā, kā arī ir izveidotas 5005 Interneta lappuses, kas saturiski kalpo vietējo iedzīvotāju interesēm. "BiblioRedes" projekts saņēmis prestižo Stokholmas Izaicinājuma balvu par vietēja rakstura Interneta pakalpojumu izstrādāšanu, koordinēšanu un attīstīšanu.
 
""BiblioRedes" projektam mūsu valstī un sabiedrībā bijusi milzīgi pozitīva ietekme. Tūkstošiem Čīles iedzīvotāju ir pilnveidojuši savu dzīves kvalitāti, atraduši darbu, vai izmantojuši tās daudzās iespējas, kādas sniedz Interneta pieejamība. Protams, katrā valstī šāda veida bibliotēku programmas ieviešana ir gana sarežģīts process, taču ieguvumi ir vēl lielāki. Priecājamies par iespēju ierasties Lietuvā un pastāstīt par savu pieredzi, par to, ko mēs iemācījāmies, un par to, cik veiksmīga bija mūsu sadarbība ar Bibliotēku inovāciju projekta vadītāju un citiem Globālo bibliotēku projekta partneriem", stāsta Pilara Pačeko (Pilar Pacheco), "BiblioRedes" projekta apmācību departamenta koordinatore.
 
Sapulces dalībnieki 9. aprīlī apmeklēs vairākas publiskas bibliotēkas – vienu Zapiškos (Kauņas novadā) un otru Elektrēnos, kuras demonstrēs veiksmīgi īstenotas programmas par interneta pieejamību attiecīgajā kopienā. Minētās bibliotēkas ir aktīvi piedalījušās darbā ar dažāda vecuma grupām un sabiedrības līmeņiem.
 
Par projektu "Bibliotēkas inovācijām"
 
"Bibliotēkas inovācijām" projekta galvenais mērķis ir stiprināt un izmantot publisko bibliotēku kapacitāti, lai nodrošinātu ievērojami labākas ar informācijas tehnoloģijām saistītas iespējas Lietuvas iedzīvotāju vidū, it īpaši domājot par lauku ļaudīm un cilvēkiem, kuri ietilpst sociālā riska grupās. Tas nozīmē iespējas iegūt informāciju un sazināties ar citiem. Paredzams, ka nākamo trīs gadu laikā vairums Lietuvas publisko bibliotēku piedāvās bezmaksas publiskos Interneta pakalpojumus, savukārt bibliotekāru kompetence šajā jomā būs ievērojami paplašinājusies. Bibliotēkas kļūs par spēcīgu vidi, kurā cilvēki un kopienas mācīsies, kā izmantot informācijas tehnoloģijas un to piedāvātās iespējas. Projektā piedalās 1217 publiskās bibliotēkas un to filiāles.
 
Par Bila & Melindas Geitsu fondu
 
Bila & Melindas Geitsu fondu raksturo pamata pārliecība, ka katrai cilvēka dzīvei ir vienāda vērtība, un tās vārdā fonds veicina visu cilvēku iespēju dzīvot veselīgu un ražīgu mūžu. Attīstības valstīs fonds cenšas uzlabot cilvēku veselību un ļaut viņiem izbēgt no bada un ekstrēmas nabadzības. Amerikas Savienotajās Valstīs fonds palīdz nodrošināt visu cilvēku, it īpaši trūcīgu, iespējas būtu veiksmīgiem gan skolā, gan privātajā dzīvē. Fonds atrodas Sietlas pilsētā ASV, to vada izpilddirektore Petija Stonsifera (Patty Stonesifer) un līdzpriekšsēdētājs Viljams H. Geits vec. (William H. Gates Sr.), bet fonda virsvadītāji ir Bils un Melinda Geitsi (Bill, Melinda Gates), kā arī Vorens Bufets (Warren Buffet).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Rūklis
VA "Kultūras informācijas sistēmas" 3td Komunikācijas vadītājs
Tālr.: 7844885, 29405048