Tradīcija apbalvot nozaru izcilākos speciālistus ir izveidojusies jau vairāku gadu garumā - tautas mākslā prēmijas pirmo reizi piešķirtas 1996. gadā, bet muzejiem un bibliotēkām, sākot no 2000. gada. Arī šogad šī tradīcija tiks turpināta.
Laureātu apbalvošanas ceremonija "Kultūras ministrijas balvas bibliotēku, muzeju un tautas mākslas nozarēs 2007. gadā" notiks š.g. 10. aprīlī plkst. 17.00 Jaunā Rīgas teātra zālē 2. stāvā (Lāčplēša ielā 25).
 
Balvu fondu veido valsts budžeta līdzekļi – 9 900 Ls apmērā visām nozarēm kopā, pirms nodokļu nomaksas.
 
Konkursa komisija, novērtējot pretendentu veikumu atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, pieņēmusi lēmumu piešķirt balvu šādiem pretendentiem:
 
Par sasniegumiem tautas mākslā 2007. gadā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un naudas balvu tiek apbalvoti:
 • 1. starptautiskā kora festivāla un konkursa "Mūzikas iedvesmas lauks 2007" mākslinieciskajā vadītāja Agita Ikauniece;
 • 1. starptautiskā kora festivāla un konkursa "Mūzikas iedvesmas lauks 2007" režisors Uģis Brikmanis;
 • deju kolektīva vadītāja Ilūkstes novadā Antonija Stalidzāne;
 • Folkloras kopas "Atštaukas" vadītāja Ināra Kalnarāja;
 • Latgales tradicionālās kultūras vērtību saglabātājs un popularizētājs; virtuālās Latgales koku krucifiksu enciklopēdijas izveidotājs Antons Rancāns;
 • Mazsalacas pilsētas domes priekšsēdētājs Ojārs Beķeris;
 • Latviešu tautas lietišķās mākslas popularizētāja, latviešu tērpu darināšanas tradīciju saglabātāja, Vecpiebalgas tautas tērpu kolekcijas veidotāja Dagnijai Kupčei.
Par sasniegumiem bibliotēku nozarē 2007. gadā, ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un naudas balvu tiek apbalvoti:
 • Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne – par aktīvu darbību integrētās bibliotēkas izveidē Valmierā un bibliotēkas pakalpojumu attīstībā;
 • Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova – par lielu ieguldījumu Latgales Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas projekta īstenošanā un bibliotēkas pakalpojumu attīstībā;
 • Ventspils Galvenās bibliotēkas direktore Margarita Marcinkeviča – par lielu ieguldījumu Ventspils pilsētas bibliotēku attīstībā, bibliotēku reģionālās sadarbības veicināšanā un projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" realizācijā;
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas vadības nodaļas vadītāja Inga Grīnfelde - par aktīvu darbību Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" veidošanā;
 • Madonas rajona bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova – par lielu radošu ieguldījumu bērnu literatūras popularizēšanā, lasīšanas interešu veidošanā un mūsdienīgu pakalpojumu attīstībā.
Par sasniegumiem muzeju nozarē 2007. gadā, ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un naudas balvu tiek apbalvoti:

Nominācijā "Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un saglabāšana:
 • direktors saimnieciskajā darbā Vilnis Kaktiņš;
 • Pastariņa muzeja vadītāja Gunta Frišfelde;
 • Tukuma muzeja Restaurācijas nodaļas vadītāja Dace Kazuša;
 • arhitekte Ināra Caunīte – par inovatīvu pieeju tautas celtniecības objekta pirts – dātes saglabāšanā Pastariņa muzejā;

Nominācijā "Muzeju ekspozīciju un izstāžu veidošana":

 • Latvijas Nacionālā vēstures muzeja galvenais mākslinieks Ģirts Boronovskis – par starptautiski nozīmīgu Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu māksliniecisko risinājumu;

Nominācijā "Muzeju zinātniskās publikācijas":

 • Latvijas Kara muzeja Ieroču nodaļas vadītājs Egīls Gelderiņš – par grāmatu "Latvijas armijas karavīru ietērps, atšķirības zīmes un noteikumi to nēsāšanai 1918-1940";
 • Ārzemju mākslas muzeja Grafikas nodaļas vadītāja Una Kastanovska – par katalogu "Ķīniešu dzīves ainas Cjin dinastijas laikā";
 • Ārzemju mākslas muzeja vadītāja Jeļena Viktorova;
 • Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola – par grāmatu "Tukums. Vecpilsēta. Ielas, nami, iedzīvotāji";

Nominācijā "Muzeju komunikācijas un izglītojoša darba organizēšana":

 • Jāņa Akurātera muzeja vadītāja vietniece Maira Valtere;
 • Režisors Viktors Jansons;
 • Komponists Juris Kulakovs – par izstādi – akciju "Jānis Ziemeļnieks – Es eju bojā iekārodams tevi";

Nominācijā "Muzeju popularizēšana Latvijā un ārzemēs":

 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā Ginta Gerharde – Upeniece;
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mākslas izstāžu kuratore Dace Lamberga;
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mākslas izstāžu kuratore Irēna Bužinska;
 • Latvijas Nacionālā mākslas muzeja preses un reklāmas sektora vadītāja Nataļja Sujunšajileva – par pārliecinošu veikumu festivāla "Francijas pavasaris" projektu realizācijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā;

Nominācijā "Jaunā darbinieka daudzsološs pieteikums":

 • Rīgas Kinomuzeja vadītāja Elīna Reitere – par Rīgas Kinomuzeja spilgtu iekļaušanos Latvijas kultūras norisēs;

Nominācijā "Nacionālā muzeju krājuma papildināšana un saglabāšana":

 • ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu apbalvots tiks Edgars Vijups (Lielbritānija) - par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Ugunsdzēsības muzeja krājuma papildināšanā;

Nominācijā "Pašvaldību atbalsts muzejam":

 • ar Kultūras ministrijas Atzinības rakstu apbalvoti tiks Andris Rāviņš, Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietniece Irēna Škutāne, Jelgavas Domes izpilddirektors Gunārs Kurlovičs – par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, nodrošinot Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja ēkas restaurāciju.
 

Informāciju sagatavoja:
Aija Ābelīte
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
Tālr.: 7356624