1883. gadā Ludzā tika atvērts pirmais grāmatu veikals. Tas atradās tagadējā Kr. Barona ielā un piederēja H. Sujeram. Jau 1884. gadā pie grāmatu veikala atvēra publisko bibliotēku. Šodien šinī ēkā atrodas grāmatu veikals "Sākums A".
No senseniem laikiem Ludza ir pazīstama, kā multinacionāla pilsēta. XX. gadsimta 20.-30. gados bibliotēkā bija grāmatas latviešu, krievu, vācu, franču, angļu, ebreju un poļu valodās.

Vēsturisko notikumu ritumā ir mainījušies gan bibliotēkas darba saturs, gan krājumu saturs, gan darbinieki, gan arī bibliotēkas loma pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Okupācijas varām mainoties bibliotēkas darbā ir iestājies panīkums. Pēckara gados bibliotēkā būtībā tika izpostīta.

Jauna elpa bibliotēkas dzīvē tika iedvesta XX. gadsimta 50. gados, kad bibliotēka sāk savu atdzimšanu un kļūst par vienu no pilsētas svarīgākajiem kultūras un izglītības objektiem. Šodien Ludzas bibliotēka ir kļuvusi par mūsdienu informācijas, izglītības un izklaides centru pilsētā.

23. aprīlī plkst. 11.00 sakarā ar Pasaules grāmatu dienu un Bibliotēku nedēļas ietvaros pie grāmatu veikala "Sākums A", Kr. Barona ielā 41 notiks piemiņas plāksnes atklāšana par godu grāmatniecības sākumiem Ludzā.
 

Informāciju sagatavoja:
Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore