Rīga, 2. apr., LETA. Realizējot projektu "Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas", no aprīļa līdz maijam Naturalizācijas pārvalde (NP) dāvinās mazākumtautību skolu un pagastu bibliotēkām Latvijas pilsonības pretendentiem paredzētos mācību un metodiskos līdzekļus, lai šo iestāžu apmeklētājiem minētie materiāli būtu pieejami bez maksas.
Kā šodien preses konferencē pastāstīja NP priekšniece Eiženija Aldermane, projekta "Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas" mērķis ir stiprināt Latvijas pilsonības prestižu, veicinot sabiedrības informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanos par pilsoniskas sabiedrības veidošanās jautājumiem.
 
Projekts tika sākts janvārī, un tas ilgs līdz pat novembrim.
Februārī projekta realizācijas gaitā tika izdotas trīs informatīvas faktu lapas - "Latvijas pilsonības iegūšana naturalizācijas kārtībā", "Latvijas pilsonība bērnam" un "Pārbaudes pilsonības iegūšanai".
 
Trīs dienas, no 17. marta līdz 19. martam, projekta centrālā aktivitāte bija līderu skola "Es piedalos! Un tu?" par pilsonības un patriotisma jautājumiem desmito klašu audzēkņiem. Šajā apmācību seminārā 41 jaunietis tika sagatavots kā multiplikators pilsoniskas sabiedrības un sabiedrības integrācijas veicināšanas jautājumos savās administratīvajās teritorijās, īpaši izglītības iestādēs, izglītojot vienaudžus par pilsonības institūta attīstību, kā arī motivējot jauniešus nepilsoņus Latvijas pilsonības iegūšanai.
 
Kā aģentūrai LETA konferencē norādīja NP preses sekretāre Līga Lukšo, tā dēvētās līderu skolas aktivitātēs tika iesaistīti jaunieši tieši no reģioniem, nevis no Rīgas.
 
Projekta realizēšanas gaitā ar mākslinieka Jāņa Anmaņa atbalstu tika sagatavoti Latvijas Bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas audzēkņu tematiskie zīmējumi, no kuriem divi par labākajiem atzītie - "Ar savām saknēm augam debesīs" un "Tu esi Latvija" - tuvāko nedēļu laikā apjomīgā tirāžā tiks izdoti uz lielformāta plakātiem.
 
Šomēnes reģionos notiks arī vairāki semināri par bērnu pilsonību dzimtsarakstu nodaļu, bāriņtiesu, bērnu tiesību aizsardzības centru, kā arī sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem.
 
Tāpat no aprīļa līdz maijam tiks organizēta ceļojošā izstāde "Pilsonība - likumu panti un personības", kura sastāv no trim daļām: pirmajā daļā tiek sniegta informācija par pilsonības institūta vēsturisko attīstību Latvijā, otrā daļa iepazīstina ar demokrātiem, kuri bijuši pilsoniskās sabiedrības veidotāji mūsu valstī, savukārt trešā izstādes daļa atspoguļo mūsdienu jauniešu viedokli par Latvijas pilsoņiem, ar kuriem viņi lepojas šodien. Kā norādīja Lukšo, tie ir līderu skolas dalībnieku mājasdarbi "Mans Latvijas pilsonis".
 
Maijā mazo pašvaldību bibliotekāriem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī pilsētu pašvaldību informācijas centru pārstāvjiem un Nodarbinātības valsts aģentūras reģionālo pārstāvniecību darbiniekiem plānots rīkot semināru ciklu par pilsonības iegūšanu.
 
Līderu skolas dalībnieki lūguši vasaras otrā pusē organizēt atkārtotu savstarpēju tikšanos kādā tematiskā nometnē. Kā norādīja viens no viņiem - Daugavpils 16. vidusskolas desmitās klases audzēknis Vladislavs Devels - līderu skolas dalībnieki ir ieguvuši plašu teorētisko bāzi, bet "tagad šķiet, vajadzētu pastrādāt grupās". Tāpat Devels piebilda, ka gribētos, lai līderu skolas dalībniekiem tiek organizēts seminārs par to, kā pareizi rakstīt projektus.
 
No septembra līdz novembrim savukārt norisināsies Latvijas vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu eseju konkurss par kādu cilvēku - Latvijas pilsoni, ar kuru viņi lepojas un kuru uzskata par savu Latvijas pilsoņa paraugu. Konkurss sauksies "Mans Latvijas pilsonis".
 
Projekts "Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas" ir saņēmis Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu un tiek īstenots pārejas programmas "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" gaitā ar Eiropas Savienības un valsts finansējumu.
 
Kā pastāstīja Lukšo, projekta kopējais finansējums ir 32 251 eiro jeb 22 666 lati, no kuriem Sabiedrības integrācijas fonds finansējis 28 988 eiro jeb 20 372 latus. Pārējo finansējuma daļu no saviem budžeta līdzekļiem projekta īstenošanai piešķīrusi Tieslietu ministrija.
 

Jānis Skruzis LETA
Copyright © LETA