2008. gada 28. martā vairāk nekā simt visRīgas lasīšanas ekspertu pulcējās uz Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Bērnu literatūras nodaļā.
Aizvadītajā gadā Nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija" iesaistījās RCB Bērnu literatūras nodaļas un četrpadsmit filiālbibliotēku lasītāji jeb ap 300 bērniem, kuri kopumā bija izlasījuši vismaz 2000 latviešu un ārvalstu autoru grāmatu.
 
28. martā eksperti tikās ar Zaļo vīriņu un Grāmatu detektīvu. Tikšanās laikā tika izsludināti Bērnu žūrijas rezultāti. Katra bibliotēka – programmas dalībniece saņēma atzinības rakstu par lasīšanas un vērtēšanas vadīšanā ieguldīto godprātīgo darbu. Nozīmīga svētku programmas sastāvdaļa šogad bija marionešu teātra "Spole" izrāde jeb speciāli "Bērnu žūrijas" pasākumam rakstītās lugas "Reiz grāmatu karalistē" iestudējums.
 
Pasākuma kulminācija bija iespēja piedalīties dažādās intelektuālās, mākslinieciskās, atraktīvās un sportiskās aktivitātēs, kuru organizācijā piedalījās visu "Bērnu žūrijas" dalībbibliotēku darbinieki. Entuziasma gaisotni jūtami stiprināja arī saņemto balvu daudzums un garšas buķete.
 
Tradicionālā ekspertu balle ar Zaļo vīriņu Rīgas Centrālajā bibliotēkā bija cienīga darba cēliena cienīgs noslēgums.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 7607562