Latvijas Nacionālā Būvnieku apvienība paziņo, ka šodien iesniegusi savu piedāvājumu aģentūras Jaunie 3 Brāļi rīkotajā konkursā par Latvijas Nacionālās Bibliotēkas celtniecību. Šis piedāvājums ir tapis pilnīgā saskaņā ar revidēto darba uzdevumu un atspoguļo pasūtītāja izmainītās prasības.
Mēs saprotam, ka NBA ēkai jākļūst par vienu no pilsētas būtiskākajām un arhitektoniski izteiksmīgākajām jaunbūvēm. Tāpēc tajā tajā plānots izmantot augstas kvalitātes inženiertehniskos un arhitektoniskos risinājumus. Finansu piedāvājuma sagatavošanā mēs ļoti strikti ievērojuši gan iepirkumu komisijas, gan projektētāju uzdevumus.
 
Esam gatavi turpmākām sarunām un gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks izvēlēts, nekavējoties uzsākt darbus. NBA, gatavojot savu komercpiedāvājumu, ir nopietni iedziļinājusies un izprot projekta būtību un uzdevumus. Darīsim visu iespējamo, lai mūsu piedāvājums būtu labākais.
 
Savu piedāvājumu esam aprēķinājuši pēc labākajiem biznesa prakses principiem, ņemot vērā mūsu valsts finansiālās iespējas. Sarunu gaitā ar pasūtītāju esam gatavi pierādīt, ka šis piedāvājums ir valstij un tās iespējām visizdevīgākais. Mums ir vēl vairāki priekšlikumi, kurus esam gatavi pārrunāt sarunu procedūrā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māris Saukāns
Latvijas Nacionālās būvnieku apvienības vadītājs
Tālr: 67225520, 67212624