Šodien valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi"" ir saņēmusi divu pretendentu tehniskos un finanšu piedāvājumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanai. Saskaņā ar sarunu procesa nosacījumiem, tos iesniegušas Nacionālā būvkompāniju apvienība, kurā ietilpst A/S "RBS Skals", SIA "Skonto Būve" un SIA "Re & Re", un piegādātāju apvienība SIA "PBLC", SIA "Moduls Rīga" un SIA "PB Fasādes".
Līdz nākamās nedēļas sākumam valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" speciālisti kopā ar sertificētu ekspertu analizēs piedāvājumus un gadījumā, ja būvuzņēmumu iesniegtajos aprēķinos tiks konstatētas aritmētiskās kļūdas, norādīta nepamatoti zema vai augsta cena, vai ja būs nepieciešama cita papildus informācija, tad sarunu kandidātiem tiks nosūtīta informācija par precizējamām sadaļām. "Kaulēšanās" par Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu cenu notiks sarunu sanāksmēs, kas tiks rīkotas katram pretendentam atsevišķi un kurās būvkompānijām tiks prasīts pamatot savu piedāvājumu.
 
Pēc sarunām ar būvkompāniju apvienībām, to piedāvājumi tiks prezentēti Latvijas būvniecības nozares profesionālajām organizācijām, tai skaitā Latvijas būvinženieru savienībai, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijai u.c., to atzinumu saņemšanai. Savukārt līdz 14. aprīlim – valdības neatliekamo darbu plānā noteiktajam termiņam Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības jautājuma atrisināšanai – Ministru kabinetam tiks sagatavots detalizēts informatīvais ziņojums par sarunu procesa gaitu, lai valdība varētu pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu par bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanas līgumu.
 
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" direktors Zigurds Magone norāda: "Valdība mums ir deleģējusi uzdevumu nodrošināt sarunu procesu par bibliotēkas ēkas būvdarbu veikšanu un tas norit atbilstoši sarunu nosacījumiem, kuros ievērotas vienotas prasības un vienlīdzīga attieksme pret visiem sarunu kandidātiem. Mūsu mērķis ir noslēgt līgumu par tādu cenu, kas atbilst reālajai situācijai būvniecības tirgū, lai valsts netiktu nostādīta ķīlnieka lomā."
 
Lai gan trešais pretendents, ar kuru, atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, tika uzsākts sarunu process, – piegādātāju apvienība A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks", tika atzīts par neatbilstošu pretkorupcijas principiem, kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā noteikti saskaņā ar trīspusējo līgumu starp Kultūras ministriju, valsts aģentūru "Jaunie "Trīs brāļi"" un "Sabiedrību par atklātību – Delna", aģentūrā šodien saņemta pretendenta vēstule, kurā SIA "Merks" izsaka gatavību veikt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvdarbus.
 
Tomēr jānorāda, ka, saskaņā ar komercreģistra datiem, SIA "Merks" ir A/S "Merko Ehitus" meitas uzņēmums un tam pieder 100% SIA "Merks" akciju. Uzņēmuma īpašnieks Tomass Annuss ir amatpersona – konkrēti, padomes priekšsēdētāja vietnieks – arī SIA "Merks", līdz ar to būvuzņēmums neiztur pretkorupcijas prasības un šāds piedāvājums faktiski ir uzskatāms par mēģinājumu apiet pretkorupcijas deklarāciju.
 
Kā zināms, piegādātāju apvienības A/S "Merko Ehitus" un SIA "Merks" neatbilstība Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbu veikšanas sarunu procesa nosacījumiem tika konstatēta, pamatojoties uz Igaunijas ģenerālprokuratūras vēstuli, kurā apstiprināts, ka Igaunijā ir ierosināta krimināllieta par vairākkārtēju kukuļdošanu un lietas ietvaros aizdomās turamais ir gan uzņēmums A/S "Merko Ehitus", gan tā uzraudzības padomes priekšsēdētājs Tomass Annuss. Atbilstoši kaimiņvalsts likumdošanai, būvuzņēmumam var draudēt ne vien naudas sods līdz 11 miljoniem latu, bet arī kompānijas likvidēšana piespiedu kārtā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
Valsts aģentūras "Jaunie "Trīs brāļi"" Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: +371 7358531, mob. tālr.: +371 29405397