Šodien Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja akceptēja domes Kultūras departamenta lūgumu par papildu līdzekļu piešķiršanu Rīgas kultūras iestāžu darbiniekiem, lai pielīdzinātu viņu atalgojumu atbilstošām algu grupām, saskaņā ar Rīgas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikumu, kas tika pieņemts 2007. gada 23. janvārī.
Kultūras departamenta direktore Diāna Čivle informēja deputātus, ka sadarbībā ar domes Finanšu departamenta darbiniekiem sagatavots amata kategoriju projekts kultūras iestāžu darbiniekiem un lūgti līdzekļi minimālā atalgojuma līmeņa sasniegšanai. Šo modeli plānots ieviest tad, kad tiks veikti grozījumi domes pieņemtajos darba samaksas noteikumos, attiecinot tos uz Kultūras departamenta pakļautības iestādēm.
 
Saskaņā ar aprēķiniem, lai sasniegtu minimālo algu līmeni atbilstošās algu grupās, pilsētas kultūras centriem mēnesī papildu būtu nepieciešami 20681 lati, muzejiem – 801 lats, Rīgas Centrālas bibliotēkas darbiniekiem 12000 lati, profesionālā pūtēju orķestra "Rīga" administratīvajam personālam 1019 lati, bērnu mūzikas un mākslas skolu saimnieciskajam personālam 673 lati.
 
"Atalgojuma paaugstināšana ir prioritārs jautājums, lai neciestu kultūras darba kvalitāte Rīgā," sacīja Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas priekšsēdētāja Helmī Stalte (TB/LNNK). "Par vienu un to pašu darbu valsts pakļautībā esošās kultūras iestādēs darbinieki jau šobrīd saņem ievērojami lielāku atalgojumu nekā mēs maksājam saviem kultūras darbiniekiem. Spilgts piemērs tam ir bibliotekāri. Mums šī nevienlīdzīgā situācija jānovērš un valsts īstenotā politika kultūras jomas finansēšanā mums kalpo par labu vadmotīvu."
 
Galīgo lēmumu šajā jautājumā jāpieņem Rīgas domes sēdē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Maruta Bukleviča,
Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 26487999