426 Latvijas vidusskolu bibliotēkas saņems dāvinājumā grāmatu "Klimata mainība un globālā sasilšana".
Ar Valsts pētījumu programmas "Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi" atbalstu ir sagatavota un 2008. gada martā izdota jauna grāmata "Klimata mainība un globālā sasilšana". Pie tās strādājis 9 autoru kolektīvs M. Kļaviņa un A. Andrušaita vadībā. Grāmatā ir raksturots zemes klimats un to veidojošie faktori, klimata mainības raksturs, aplūkota globālā sasilšana un tās sekas. Īpaša vērība piegriezta klimata pārmaiņu izpausmēm Latvijā - gaisa temperatūras, nokrišņu daudzuma izmaiņām, sniega segas un ledus režīmam, aplūkotas arī iespējamās klimata pārmaiņas Latvijā 21. gadsimtā.
 
Izdevums lasītāju iepazīstina ar klimata tehnoloģijām un politiku pasaulē. Tas paredzēts vecāko klašu skolēniem, studentiem, skolotājiem, pētniekiem un visiem tiem lasītājiem, kas interesējas par klimata pārmaiņu raksturu un tā ietekmēm.
 
Šo grāmatu Valsts pētījumu programma KALME dāvina 426 Latvijas vidusskolu bibliotēkām. Skolas izdevumu varēs saņemt Izglītības satura un eksaminācijas centrā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
I. Plikša
Valsts pētījumu programmas "Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi" asistente
Tālr.: 67033871
E-pasts: kalme@lu.lv