Pēc Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes (SBJLP) aicinājuma daudzās pasaules valstīs kopš 1967. gada, 2. aprīlis, Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena, ir Starptautiskā bērnu grāmatu diena.
Katru gadu kāda no SBJLP dalībvalstīm izvēlas tēmu un uzaicina kādu savas valsts pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, savukārt mākslinieks zīmē atbilstošu plakātu. Šie materiāli noder publikācijām presē, kā arī tiek pielietoti dažādos pasākumos bibliotēkās grāmatu popularitātes un lasīšanas veicināšanai.
 
2008. gadā pasaulē izskan Taizemes piedāvātais vēstījums visiem bērniem, tā autors ir Čakrabands Posaiakrits (Chakrabhand Posayakrit), viņš ir zīmējis arī krāsaino, Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīto plakātu.
 
Kopš 1994. gada LNB Bērnu literatūras centrs kopdarbā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi (LBJLP) organizē Starptautiskās grāmatu dienas pasākumus ar iepriekšējā gada bērnu grāmatu ražas izvērtēšanu izstādē, apskatos, semināru un konferenču rīkošanu par bērnu literatūras un bērnu bibliotekārās apkalpošanas problēmām Latvijā.
 
Arī 2008. gada aprīļa sākums būs iepriekšējā gada bērnu grāmatu klajā nākšanas atskaites brīdis. No 2. aprīļa LNB BAI Bērnu literatūras centrā varēs skatīt izstādi "Bērnu grāmata 2007", tā atspoguļos 2007. gada latviešu bērnu literatūras kopainu. Visi aicināti nākt un apskatīties, cik liels grāmatu koks pērn izaudzis.
 
Svarīga Starptautiskās bērnu grāmatu dienas daļa allaž ir tradicionālā Pavasara konference, kas šogad plānota Zemgales šarmantā pilsētā – Bauskā 16. un 17. maijā.
 
 
  
Čakrabands Posaiakrits (Chakrabhand Posayakrit), 2006. gada 14. decembrī 
 
Grāmatas izglīto, zināšanas iepriecina

Zināšanu apguvei ar lasīšanas palīdzību ir jāpiešķir prioritāte, tā jāieaudzina jau kopš bērnības. Manuprāt, Taizemes bērniem jau ilgstoši ir ieaudzinātas alkas lasīt, lai apgūtu zināšanas, kas balstītas uz dižu kultūru un tradīcijām.

Viņu pirmie skolotāji ir vecāki un galvenie audzinātāji ir garīdznieki, kas vada un māca jaunos cilvēkus intelektuāli un garīgi, gan pasaulīgās, gan garīgās lietās.

Iedvesmu šai gleznai es guvu senās Taizemes tradīcijās, kur bērnu apmācību veica, stāstot viņiem stāstus, kas bija rakstīti uz palmu lapām un lasīšanai tos novietoja uz īpaši saliekamiem galdiņiem.
 
Vārdi, kas rakstīti uz palmu lapām, parasti rodami Budisma filozofijā. Tie atspoguļo Budas dzīvi, un jatakas teiksmas tiek pārstāstītas ar cēlu mērķi – attīstīt jaunos prātus un iedvest viņiem ticību, iztēli un tikumību.

(Tulkojusi Daina Morica)
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre