Šodien, 1. aprīlī, Vilņā, Martīna Mažvīda Lietuvas Nacionālajā bibliotēkā atklāj vērienīgu izstādi "Ai māsa, Lietuva! Lietuvas un Latvijas kultūrvēsturiskās saiknes", kas veltīta Lietuvas un Latvijas Republiku proklamēšanas 90. gadadienai.
Izstāde ir veidota no Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas fondiem sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Lietuvā un retrospektīvi vēsta par ciešajiem un nozīmīgajiem divu vienīgo baltu tautu – lietuviešu un latviešu - etniskajiem un kultūras sakariem.
 
Izstādē eksponētie lietuviešu dainu un pasaku tulkojumi un ar latviešu folkloras tulkojumiem un pētījumiem sniedz ieskatu kopējā un arīdzan atšķirīgajā mūsu valodās un tautasdziesmās. Savukārt Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas seniespiedumu kolekcijā atlasītas retas vēstures, filozofijas, folkloras, valodniecības, reliģijas un izglītības tematikai veltītas grāmatas. Kolekcijas senākie eksemplāri ir E. Vegas "Disputatio theologica" (Viļņa, 1585), A. Koialoviča "Historiae Lituanae" (1650) un citi 16. un 17. gs. izdevumi. Starp tiem arī K. Širvīda vārdnīca (1677. gada izdevums), kurai kā pirmajam leksikogrāfijas avotam bija ļoti nozīmīga loma lietuviešu valodas attīstībā.
 
Plašs materiālu klāsts atspoguļo laiku no 1918. gada līdz Otrā pasaules kara sākumam. Latvijas iedzīvotāju vidū bija daudz lietuviešu, kuri aktīvi darbojās dažādās biedrībās, spēlēja teātri, izdeva kalendārus, žurnālus un avīzes.
 
Izstādē apskatāmi izcili lietuviešu rakstnieku darbu tulkojumi latviski un latviešu rakstnieku tulkojumi lietuviski, kā arī zinātnieku sastādītās vārdnīcas, bez kurām šie tulkojumi nebūtu iespējami.
 
Grāmatas, fotogrāfijas, plakāti un citi kultūrvēsturiski dārgumi veido skatījumu par divām kaimiņu tautām, kuru valstis vieno pēdējā gadsimta vēsture, atzītas vērtības, tagadnes un nākotnes mērķi.
 
Izstādes atklāšanā aicināts piedalīties plašs Lietuvas valsts vadības un diplomātiskā korpusa pārstāvju, sabiedrisko un kultūras darbinieku, Latvijas un Lietuvas Foruma aktīvistu loks.
 
Izstāde būs skatāma līdz šā gada 26. aprīlim.
 
Kontaktiem:
M.K. Čiurlionio iela 76, LT 03100 Viļņa
Tālrunis: (+370 5) 213 12 60
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā