Līdz 13. aprīlim Ziemeļkurzemes bibliotēkās norisinās iedzīvotāju ekspresaptauja par jautājumu, vai iedzīvotāji regulāri veic kādu no energoresursu ekonomijas un klimata pārmaiņu kontroles pasākumiem - lieto enerģijas taupošās spuldzes, šķiro atkritumus, izmanto kādu no personīgās automašīnas alternatīvām, piemēram, riteņbraukšanu vai iešanu kājām, iepirkumiem izmanto atkārtoti lietojamu somu u.tml.
Aptauju organizē Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct Ventspilī. Tās mērķis ir apzināt iedzīvotāju attieksmi pret energoresursu ekonomiju un klimata pārmaiņas kontroli, kā arī izpratni par vides un tās resursu aizsardzības iespējām katra cilvēka ikdienas dzīvē.

Aptauja notiek visās Ventspils bibliotēkas struktūrvienībās: Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2, 1. un 2. stāvā, Ventspils augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101, Pārventas bibliotēkā Lidotāju ielā 11, Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110. Aptauja norisinās arī Talsu Galvenajā bibliotēkā un visās Talsu un Ventspils rajona bibliotēkās. Atbildi "jā, vairākus", "jā, vienu”, "nē" vai "grūti pateikt" uz jautājumu var sūtīt arī uz e-pasta adresi europedirect@ventspils.gov.lv.
 
Lai apkopotu Ziemeļkurzemes iedzīvotāju viedokļus un informētības līmeni par dažādiem Eiropas Savienībā aktuāliem jautājumiem un veicinātu atgriezenisko saiti starp iedzīvotājiem un ES institūcijām, reizi četros mēnešos Eiropas Komisijas un Ventspils pilsētas domes finansētais Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts organizē iedzīvotāju aptaujas. Par rezultātiem tiek informēta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un citas Eiropas Savienības institūcijas, kā arī plašsaziņas līdzekļi.
 

Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore, projekta "Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas punkts" vadītāja
Tālr.: 36 23598