Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu Valsts kultūrkapitāla fonda Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija".
Kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammas "Bērnu žūrija" mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem.
 
Programmas mērķa realizēšanai Latvijas Nacionālā bibliotēka, kas ir projekta īstenotājs, organizē projektu konkursu, lai noskaidrotu tās bibliotēkas, kas piedalīsies Programmā.
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2008. gada 21. aprīlis plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā. Sūtot pa pastu, pasta zīmogs 18. aprīlis.
 
 
Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var saņemt arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā www.lnb.lv vai Bērnu literatūras centrā Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Silvija Tretjakova
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 67312792