Piektdien, 28. martā teātra klubā "Hamlets" notiks projekta "Hiperteksts" ietvaros rīkotā konkursa "Veido savu stāstu" noslēguma pasākums, kurā trīs stāstu konkursa uzvarētāji varēs izbaudīt konkursa balvu – Vakariņas ar rakstnieku.
Pasākumā piedalīsies vairāki rakstnieki: Amanda Aizpuriete, Andra Manfelde, Inga Žolude un Ilmārs Šlāpins.
 
Konkursa trīs labāko stāstu autori, Artūrs Morozovs , Margrieta Pastare un Elīna Kuzmina, izvēlējās rakstniekus, kurus vēlētos satikt. Šajā noslēguma pasākumā šī iespēja tiks dota.
 
Konkursā "Veido savu stāstu" ikvienam interesentam bija iespēja ļauties literatūras azartam un veidot savus stāstus, kombinējot tos no gataviem rakstnieku veidotiem stāstiem un spēlējot spēles ar hiperteksta fragmentiem. Konkurss norisinājās visu februāra mēnesi. Stāsti tika veidoti un saglabāti turpat projekta "Hiperteksts" mājas lapā http://hiperteksts.letonika.lv, kur arī tagad var apskatīt gan lasītāju gan arī rakstnieku veidotos stāstus. Konkursu rīkoja avangarda biedrība "Kelvins" ar Kultūrkapitāla fonda un sabiedrības "Tilde" atbalstu literārā projekta "Hiperteksts" ietvaros.
 
Projekta "Hiperteksts" mājas lapas atklāšanas pasākums notika 2007. gada 6. decembrī. Projekta ietvaros ir izveidota interneta mājas lapa http://hiperteksts.letonika.lv, kur ikviens var lasīt literātu radītos stāstus, mainīt to personāžus vietām, kombinēt vienu stāstu ar citu un darīt citas neiedomājamas lietas. Hiperteksts ir bezgalīga tēlu un sižetu pasaule, kurā stāsts nepārtraukti mainās, un tieši lasītājs nosaka to, kā risināsies katrs sižets un kā tas beigsies. Šis projekts parāda, ka arī literatūra var būt kā spēle. Projektā piedalās 28 literāti, vidējās un jaunās paaudzes latviešu prozaiķi, katrs uzrakstot vienu īso stāstu 10 000 zīmju apmērā. Jau tekstu radīšanas stadijā starp rakstniekiem notika savstarpēja saspēle – katrs literāts uzrakstīja arī turpinājumu un nobeigumu divu citu autoru darbiem. Hiperteksta unikalitāte un novatorisms rodams tajā, ka ar īpaši radītas programmas palīdzību lasītājs šī projekta mājas lapā var dažādos veidos ceļot no viena teksta citā, veidojot pats savu stāstu.
 
Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā Rīgā, uzņēmumā strādā 97 darbinieki, tam ir biroji arī Viļņā un Tallinā. Galvenie Tildes darbības virzieni ir datoratbalsta izstrāde latviešu valodai, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmatūra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lāsma Zinkeviča
Sabiedrības Tilde mārketinga projektu vadītāja
Tālr.: 67605001, mob. tālr.: 29346000
E-pasts: lasma.zinkevica@tilde.lv
www.tilde.lv