Ar Latvijas Literatūras centra un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu pagājušā gada nogalē klajā laists literārā žurnāla "PLAV" numurs, kurā publicēti dažādu paaudžu latviešu rakstnieku darbu tulkojumi čehu valodā.
2007. gada 12. numurā lasāmi vairāki fragmenti no latviešu prozas: Sandras Kalnietes "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos", Valentīna Jākobsona stāsts "Nestrādājama diena", Paula Bankovska "Čeka, bumba & rokenrols", Ingas Ābeles stāsts "Mīlestības gadi" un Imanta Ziedoņa "Epifānijas". Savukārt latviešu lirika pārstāvēta ar Knuta Skujenieka, Liānas Langas, Gunara Saliņa, Aivara Neibarta, Jura Kunnosa, Edvīna Raupa, Ulda Bērziņa un Kārļa Vērdiņa dzejoļiem.
 
Žurnālā publicētas arī divas esejas: Zentas Mauriņas "Baltās drānas – latviešu pasaules uzskats" un Igora Šuvajeva "Kas ir latvieši?". Intervijā "Svobodu nelze stupņovat" ("Brīvību nevar izmērīt") Sandru Kalnieti par romānu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" iztaujā tulkotājs Mihals Škrabals (Michal Škrabal).
 
Čehu valodā pēdējos gados iznākušas šādas latviešu grāmatas: Alberta Bela romāns "Bezmiegs", Sandras Kalnietes romāns "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos", "Mūsdienu latviešu dzejas antoloģija" un īsprozas antoloģija "Vientulības aina", kurā ievietoti Ingas Ābeles, Andras Neiburgas, Noras Ikstenas un Gundegas Repšes stāsti.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Literatūras centrs