Rīt, 28. martā izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe darba vizītē apmeklēs Lietuvu un Viļņas universitātē atklās Letonikas kabinetu (centru).
Tāpat plānots, ka T.Koķe tiksies ar Lietuvas izglītības un zinātnes ministri Romu Žakaitieni, ar Viļņas universitātes vadību, kā arī apmeklēs Lietuvas Nacionālo eksaminācijas centru.
 
Letonikas kabinets
 
Ministre uzsver, ka Letonikas kabineta atklāšana apliecina mūsu valstu un nāciju vienotību un akcentē par mūsu valodu – lietuviešu un latviešu unikalitāti, kas ir vienīgās dzīvās baltu valodas.
 
Iecere veidot Letonikas kabinetu (Latvistikos kabinetas) radās jau sen. To veicināja nepieciešamība turpināt ilggadējās letonikas tradīcijas Viļņas universitātē un darboties zinātniskās pētniecības jomā. Savukārt latviešu valodu Viļņas universitātē var studēt kopš 1946. gada.
 
Letonika ir akadēmiskā disciplīna, kas kā atsevišķa un kā starpdisciplināra zinātniskās izpētes nozare apvieno valodas, literatūras, kultūras, vēstures, arheoloģijas un politoloģijas priekšmetus.
 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas aģentūra (VVA) sniegusi finansiālu atbalstu Letonikas kabineta izveidei, kā arī pēc Viļņas universitātes Baltistikas katedras lūguma nosūtījusi mācību grāmatas, daiļliteratūru, vārdnīcas, enciklopēdijas, CD, DVD, VHS.
 
Letonikas kabinets nodrošinās sadarbību ar citām baltistikas (letonikas un lituānistikas) akadēmiskajām nodaļām Lietuvā, Latvijā un citviet pasaulē, veicinās studentu mobilitāti, organizēs un nodrošinās kvalitatīvas letonikas studijas, rīkos zinātniskus un citus plašāka rakstura pasākumus. Kabinetā darbosies arī letonikas bibliotēka. Studentiem, kuri studē letoniku, un visiem, kam ir interese par latviešu valodu un kultūru, Letonikas kabinetā tiks piedāvāti lieliski darba apstākļi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Agnese Korbe
Izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas jautājumos
Tālr.: 2 9110062, 7047954