AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds aicina autorus piedalīties Autoru akadēmijas seminārā, kas notiks 2008. gada 29. martā no plkst. 13:00 līdz 16:00 Latgales Centrālās bibliotēkas telpās Daugavpilī, Rīgas ielā 22a.
Semināra mērķis ir informēt Daugavpils, Rēzeknes, Preiļu un Krāslavas rajonu autorus par viņu tiesībām, iespējām popularizēt savus darbus Latvijā un ārpus tās, kā arī par to, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar izdevējiem un citiem darbu īpašniekiem.
 
Jauni un arī pieredzējuši autori tiek aicināti dalīties pieredzē, aktualizēt nozīmīgus autortiesību jautājumus, dalīties informācijā un veidot jaunus kontaktus, kas sekmēs jaunu un veiksmīgu ieceru īstenošanos un ļaus popularizēt savus darbus aizvien plašākā auditorijā.

Seminārā priekšlasījumus sniegs dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte un rakstnieks Ēriks Hānbergs, kā arī AKKA/LAA izpilddirektore Inese Paklone un Publiskā patapinājuma nodaļas vadītājs Reinis Norkārkls.
 
Semināra programma:
 
13:00-13:10 Reģistrācija, semināra atklāšana

13:10-13:40 Autora darbs — tas ir dzīvesveids. No autora darba radīšanas līdz tā uzvešanai uz skatuves: mana pieredze
Māra Zālīte, dzejniece, dramaturģe, AKKA/LAA prezidente
 
Priekšlasījums un diskusija
 
13:40-14:10 Autors literatūrā
Ēriks Hānbergs, rakstnieks
 
Priekšlasījums un diskusija
 
14:10-14:40 Autora vieta mūzikas apritē

Priekšlasījums un diskusija
 
14:40-14:55 Kafijas pauze
 
14:55-15:20 Finansiālo resursu piesaiste: stipendijas, konkursi, fondi, balvas, sponsori
Inese Paklone, AKKA/LAA izpilddirektore
 
Priekšlasījums un diskusija
 
15:20-15:50 Publiskais patapinājums – vēl viena iespēja autoriem
Reinis Norkārkls, AKKA/LAA Publiskā patapinājuma nodaļas vadītājs
 
Priekšlasījums un diskusija
 
15:50-16:00 Noslēgums
 
 
NB! Dalība Autoru akadēmijā ir bez maksas.
 
Lūdzam Jūsu dalību apstiprināt pa tālruni 67274744; 26674742 vai pa e-pastu: iveta.ratinika@akka-laa.lv līdz 26. martam.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Ratinīka
AKKA/LAA Komunikācijas nodaļas vadītāja